Перейти до змісту Пошуковик

Процедури втручання

Суб’єкт фінансового ринку відхилив вашу рекламацію? Ви хочете продовжувати боротися за свої права, але не знаєте, які у вас права? Подайте запит на проведення процедури втручання фінансового омбудсмена.

Впродовж біля 2 місяців з моменту отримання такого запиту ми перешлемо до фінансової установи перший виступ. Ви отримаєте його копію. Вся процедура зазвичай займає від 3 до 12 місяців. Це залежить від складності справи та кількості виступів фінансового омбудсмена у даній справі. У рамках процедури втручання експерти готують аргументи, спрямовані на те, щоб переконати фінансову установу змінити свою позицію. Однак фінансовий омбудсмен не може винести рішення, яке є обов’язковим для суб’єкта фінансового ринку. Це означає, що суб’єкт фінансового ринку може не змінити свою позицію.

Тоді здійснюється підготовка так званого заключного листа. Він містить аргументи, які можуть бути корисними для вас, коли ви вирішуєте, що робити далі. Виходячи з цього, ви зможете вирішити здійснити спробу мирного врегулювання спору, наприклад, шляхом мирової процедури за участю фінансового омбудсмена. Ви також можете спробувати вирішити спір у цивільному процесі в суді загальної юрисдикції.

Ми допомагаємо всім фізичним особам, у тому числі особам, які ведуть господарську діяльність, у суперечках із суб’єктами фінансового ринку.

Ми не вчиняємо дій на вимоги комерційних компаній, фондів, асоціацій, церков та релігійних об’єднань, Державного казначейства, органів державного управління та обслуговуючих їх установ, органів місцевого самоврядування, кооперативів, державних підприємств, закладів охорони здоров’я та будь-яких інших юридичних осіб та організаційних підрозділів без статусу юридичної особи.

Ми можемо вжити заходів, лише якщо ви подали рекламацію до суб’єкта фінансового ринку, але вона була відхилена або ваші претензії не були повністю задоволені.

Ви також можете зв’язатися з нами в ситуації, коли суб’єкт фінансового ринку:

  • не надав відповіді на рекламацію у встановлений строк
  • не вчинив дії, що випливають із розглянутої рекламації відповідно до волі клієнта,
  • не виконав інших зобов’язань за законом про розгляд рекламацій (наприклад, не надав у договорі інформацію про порядок подання та розгляду рекламацій або не надав необхідної інформації у відповідь на рекламацію).

Найкраще використовувати шаблон запиту (шаблон польською мовою). Не забудьте надіслати всі документи, зазначені в шаблоні запиту. Якщо запит подає уповноважений представник, заповнюється також бланк довіреності. У кожному разі запит має бути підписаний від руки або електронним підписом. Якщо ви хочете надіслати запит на адресу електронної пошти (biuro@rf.gov.pl), додайте фотографію або скан такого підписаного вручну запиту.

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

Адміністратором персональних даних є Фінансовий омбудсмен з місцезнаходженням у Варшаві  за адресою: вул. Nowogrodzka 47А. З Адміністратором можна зв’язатися за адресою електронної пошти biuro@rf.gov.pl або письмово за вказаною вище адресою з анотацією «персональні дані». Омбудсмен призначив Інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за адресою електронної пошти iod@rf.gov.pl

Персональні дані оброблятимуться з метою виконання законних завдань Фінансового омбудсмена, зокрема для розгляду запиту, порушення та проведення процедури, що є предметом запиту, та для архівних цілей. Правовою підставою для обробки персональних даних є ст. 6 абз. 1 літ. в) загального положення про захист персональних даних (RODO), тобто виконання юридичного обов’язку.

Персональні дані можуть передаватися суб’єктам, які співпрацюють з Омбудсменом у рамках виконання його законних завдань, та зовнішнім експертам, пов’язаним договором з Офісом омбудсмена.

Дані зберігатимуться протягом 20 років після закінчення процедури. Кожна особа має право на доступ до персональних даних, право вимагати виправлення, право вимагати видалення, право вимагати обмеження обробки своїх персональних даних. Кожна особа також маєте право подати скаргу до Голови Управління із захисту персональних даних; Надання даних є добровільним. Наслідком ненадання даних буде неможливість ведення процедури.