NR21

Bieżące wydanie: nr 21 (2/2016)

Rozprawy i artykuły

Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem – wyniki badań (Filip Przydróżny)

Sprzedaż przez internet ubezpieczeń działu II w Polsce (Artur Gąsiorkiewicz)

Rodzaj systemu eksperckiego a wartość rynkowa pozostałości w likwidacji szkody całkowitej z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (Wojciech Lewicki)

Wpływ zakazu różnicowania składek ze względu na płeć na wysokość składek w ubezpieczeniach na życie (Agata Sadowska)

Ewolucja i struktura systemu emerytalnego w Szwecji a konstrukcja zabezpieczenia emerytalnego w Polsce (Łukasz Szwedo)

Analiza pojęcia częściowej niezdolności do pracy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym i propozycje de lege ferenda (Joanna Ceglarska-Jóźwiak)

Propozycje zmian przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność (Jolanta Ewa Drzewiecka)

Recenzja książki

Recenzja książki Jan Turek, „Czynności klauzulowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (Dariusz Fuchs)

Sprawozdania i informacje

Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka”, Wrocław, 19–21 września 2016 r.

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Security, responsibility and property of pensions”, Sopot, 8–9 września 2016 r.

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji”, Olsztyn, 6–7 września 2016 r

MNiSW