Kontakt

Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego na różne sposoby. Zobacz jak można skontaktować się z nami w zależności do rodzaju pomocy jakiej oczekujesz.

1) Porady ekspertów

Telefoniczne dyżury eksperckie w zależności od tematyki odbywają się w różnych godzinach (numery kontaktowe oraz szczegóły pod poniższym linkiem)

Porady e-mail można uzyskać pisząc na adres: porady@rf.gov.pl lub przez formularz kontaktowy.

Ważne! Okres oczekiwania na odpowiedź na poradę e-mail zależy od złożoności sprawy.

2) Informacje dotyczące statusu wniosków skierowanych do Rzecznika Finansowego są udzielane wyłącznie telefonicznie w godzinach 10.00-14.00 pod numerami telefonów22 333-73-26 lub 22 333-73-27.

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią Biuro Rzecznika Finansowego jest zamknięte dla interesantów do odwołania.

Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

Wnioski (skargi/zażalenia) do Rzecznika Finansowego należy przekazywać pocztą tradycyjną.

Kontakt do biura prasowego, materiały dla mediów.

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

NIP: 525 15 66 173

tel. +48 22 333-73-26 – Recepcja
+48 22 333-73-27 – Recepcja

fax +48 22 333-73-29

e-mail: biuro@rf.gov.pl 

 

Mapa dojazdu.