Sprawozdania

Sprawozdania z działalności Rzecznika Finansowego

Sprawozdanie za 2019 r. oraz Tabele

Sprawozdanie za 2018 r. oraz Tabele

Sprawozdanie za 2017 r. oraz Tabele

Sprawozdanie za 2016 r. oraz Tabele

Sprawozdanie za 2015 r. oraz Tabele

Sprawozdania z działalności Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Sprawozdanie za 2019 r.

Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie za 2017 r.

Informacje od podmiotów rynku finansowego dotyczące reklamacji i postępowań sądowych

Dane za 2019 r.

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: reklamacje i postępowania sądowe

Podmioty rynku bankowo-kapitałowego: reklamacje i postępowania sądowe

Dane za 2018 r.

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: reklamacje i postępowania sądowe

Podmioty rynku bankowo-kapitałowego: reklamacje i postępowania sądowe

Dane za 2017 r.

Reklamacje składane do podmiotów rynku finansowego oraz postępowania sądowe

Informacje dotyczące skarg na działalność zakładów ubezpieczeń

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2019 r. (dział I) – stan na 31.12.2019 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po IV kwartałach 2019 r. (dział II) – stan na 31.12.2019 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2020 r. (dział I) – stan na 31.03.2020 r.

Skargi na działalność zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2020 r. (dział II) – stan na 31.03.2020 r.

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 r.