Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rzecznik Finansowy

Ziemowit Bagłajewski, Zastępca Rzecznika Finansowego

Ziemowit Bagłajewski – jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, ekspertem w obszarze organizacji i funkcjonowania rynku finansowego, ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego, a także regulacji prawnych tworzących otoczenie tego rynku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jako zastępca Rzecznika Finansowego, nadzoruje: Departament Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego, Departament Pozasądowego Rozwiązywania Sporów oraz Departament Analiz i Legislacji. Zajmuje się również inicjowaniem i organizacją działań edukacyjnych oraz informacyjnych, mających zwiększać świadomość finansową społeczeństwa, w tym także w obszarze wykorzystania innowacyjnych technologii.

Ziemowit Bagłajewski jest przedstawicielem Rzecznika Finansowego jako stałego Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP.


Aneta Weremko, Dyrektor Generalny

Jej głównym zadaniem jako Dyrektora generalnego jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad departamentami Biura Rzecznika Finansowego, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instytucji, zgodnie z przepisami i procedurami administracyjnymi.


Zanim objęła obecne stanowisko, pełniła w Biurze Rzecznika Finansowego funkcję dyrektor Departamentu Organizacyjno-Finansowego.