Przejdź do treści Wyszukiwarka

Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy jest organem doradczym Rzecznika Finansowego w sprawach z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Do zadań Komitetu należy diagnozowanie i określanie kluczowych problemów konsumentów, z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązywania, wskazywanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej, a także przedstawianie Rzecznikowi opinii, wniosków oraz propozycji zmian przepisów prawa w celu usprawnienia ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

 • Przewodniczącą Doradczego Komitetu Naukowego w kadencji 2023-2026 jest dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr, a w skład Komitetu wchodzą:
 • prof. dr hab. Cezary Banasiński, UW
 • dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS
 • prof. dr hab. Krzysztof Borowski, SGH
 • dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. UŁ
 • dr hab. Marcin Dziurda, prof. UW
 • dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ
 • dr hab. Dariusz Fuchs, prof. UKSW
 • prof. dr hab. Jerzy Gajdka, UŁ
 • dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, UEW
 • dr hab. Robert Kurek, prof. UEW
 • prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz–Jakubów, UwB
 • dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG
 • prof. dr hab. Jan Monkiewicz, PW
 • prof. dr hab. Monika Namysłowska, UŁ
 • prof. dr hab. Tomasz Nieborak, UAM
 • dr hab. Marcin Olszak
 • dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, UJ
 • dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
 • dr hab. Joanna Rutecka–Góra, prof. SGH
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek, UEK
 • prof. dr hab. Wanda Sułkowska, UEK
 • dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK
 • dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ
 • dr hab. Beata Świecka, prof. US
 • dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP
 • dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK
 • prof. dr hab. Patrycja Zawadzka, UWr