Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wzory wniosków

Wzory wniosków i dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia postępowania interwencyjnego przez Rzecznika Finansowego:

Dla występujących o interwencję w sprawie ubezpieczeniowo-emerytalnej:

Wniosek możesz złożyć również poprzez platformę ePUAP – link (WAŻNE: przed wejściem w link upewnij się, że jesteś zalogowany na platformie ePUAP)

Skrytka: /RzecznikFinansowy/SkrytkaESP

Wniosek możesz złożyć również poprzez platformę ePUAP – link (WAŻNE: przed wejściem w link upewnij się, że jesteś zalogowany na platformie ePUAP)

Skrytka: /RzecznikFinansowy/SkrytkaESP

Wniosek możesz złożyć pocztą tradycyjną, poprzez formularz online lub platformę ePUAP – link (WAŻNE: przed wejściem w link upewnij się, że jesteś zalogowany na platformie ePUAP).

Skrytka: /RzecznikFinansowy/SkrytkaESP

Wzory dokumentów potrzebnych do wydania istotnego poglądu Rzecznika Finansowego (tylko na etapie postępowania sądowego).

Wzory pełnomocnictw dla pełnomocników występujących z wnioskiem o istotny pogląd:

Wzór wniosku o skargę nadzwyczajną: