Przejdź do treści Wyszukiwarka

O nas

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomagamy w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

Rzecznik Finansowy jest państwową instytucją podejmującą działania na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Rzecznik pomaga indywidualnym klientom w sporach z podmiotami rynku finansowego w sprawach dotyczących oferowanych usług i sposobu ich realizacji, podejmuje działania systemowe na rzecz ochrony praw klientów oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa.