Kontakt

Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego na różne sposoby. Zobacz jak można skontaktować się z nami w zależności do rodzaju pomocy jakiej oczekujesz.

1) Porady ekspertów

Telefoniczne dyżury eksperckie w zależności od tematyki odbywają się w różnych godzinach (numery kontaktowe oraz szczegóły pod poniższym linkiem)

Porady e-mail można uzyskać pisząc na adres: porady@rf.gov.pl

WAŻNE: Mając na celu zwiększenie ochrony danych osobowych i w związku z wymaganiami polityki bezpieczeństwa informacji, Biuro Rzecznika Finansowego wprowadziło niezbędną modyfikację w korespondencji z Klientami. Zmiana dotyczy korespondencji e-mail z załącznikami zawierającymi m.in. dane osobowe Klientów, które obecnie zabezpieczone są hasłem. Dowiedz się jakie są nowe zabezpieczenia korespondencji elektronicznej z Biurem Rzecznika Finansowego.

Ważne! Okres oczekiwania na odpowiedź na poradę e-mail zależy od złożoności sprawy.

2) Informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego udzielamy telefonicznie w godzinach 10:00-14:00 pod numerami telefonów: 22 333-73-26 lub 22 333-73-27.

3) Wnioski / pisma do Rzecznika Finansowego mogą być składane osobiście w biurze podawczym Biura Rzecznika Finansowego. Rekomenduje się jednak  przesyłanie ich pocztą tradycyjną, ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne.

Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego odręczni wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

Dokumentację można składać również za pośrednictwem platformy ePUAP:
/RzecznikFinansowy/domyslna

Linki do formularzy na platformie ePUAP znajdziesz w zakładce Wzory wniosków.

4) Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@rf.gov.pl

Kontakt do biura prasowego, materiały dla mediów.

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

NIP: 525 15 66 173

Telefon ogólny oraz recepcja:
+48 22 333-73-26
+48 22 333-73-27

fax +48 22 333-73-29

e-mail: biuro@rf.gov.pl 

 

Mapa dojazdu.