Kontakt

Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego na różne sposoby. Zobacz jak można skontaktować się z nami w zależności do rodzaju pomocy jakiej oczekujesz.

1)    Biuro Rzecznika Finansowego informuje, że w związku z koronawirusem COVID-19, zostały uruchomione specjalne numery telefonów i adres e-mail. Można na nie zgłaszać informacje dotyczące zastrzeżeń do działalności instytucji finansowych w związku z epidemią.

Infolinia czynna w godzinach 9.00-16.00:

E-mail: poradyCOVID@rf.gov.pl

Ważne! Proponowane obecnie umowy lub aneksy przesłane na adres e-mail nie będą analizowane w odniesieniu do indywidualnej sprawy. W razie dostrzeżenia niezgodności z prawem lub dobrymi obyczajami Rzecznik Finansowy będzie podejmował wyłącznie działania systemowe.

2) Porady ekspertów w sprawach nie związanych z koronawirusem COVID-19

Telefoniczne dyżury eksperckie odbywają się w godzinach 9.00-16:00 (numery kontaktowe oraz szczegóły pod poniższym linkiem)

Porady e-mail można uzyskać pisząc na adres: porady@rf.gov.pl lub przez formularz kontaktowy.

Ważne! W zależności od złożoności sprawy, okres oczekiwania na odpowiedź na poradę e-mail wynosi około 2 tygodni.

3) Informacje dotyczące statusu wniosków skierowanych do Rzecznika Finansowego są udzielane wyłącznie telefonicznie w godzinach 10.00-14.00 pod numerami telefonów22 333-73-26 lub 22 333-73-27.

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią Biuro Rzecznika Finansowego jest zamknięte dla interesantów do odwołania.

Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

Wnioski (skargi/zażalenia) do Rzecznika Finansowego należy przekazywać pocztą tradycyjną.

Kontakt do biura prasowego, materiały dla mediów.

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

NIP: 525 15 66 173

tel. +48 22 333-73-26 – Recepcja
+48 22 333-73-27 – Recepcja

fax +48 22 333-73-29

e-mail: biuro@rf.gov.pl 

 

Mapa dojazdu.