Przejdź do treści Wyszukiwarka

Webinaria

W ramach edukacji finansowej online regularnie organizujemy otwarte webinaria. Może w nich uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która dokona bezpłatnej rejestracji.

Lista webinariów

 • Wyszukaj:
 • Sortuj według:
 • Archiwalne
  13 czerwiec 2024
  Jak inwestować na rynku złota i srebra

  Zauważalny jest wzrost zainteresowania Polaków inwestycjami w metale szlachetne, szczególnie w formie fizycznej. W okresach destabilizacji na rynkach finansowych złoto często pełni rolę tzw. „bezpiecznej przystani”. Profesor Krzysztof Borowski omówił przyczyny tego zjawiska oraz odpowiedział na tytułowe pytanie.

 • Archiwalne
  12 czerwiec 2024
  Ubezpieczenia komunikacyjne dla wyjeżdżających za granicę

  Podczas webinaru Marek Kurowski, główny specjalista z Departamentu Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego, odpowiedział na kluczowe pytania dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych dla osób wyjeżdżających za granicę:

  • Czy wyjeżdżając samochodem za granicę, należy się dodatkowo ubezpieczyć?
  • Czym jest i co daje „Zielona Karta”?
  • Jaką ochronę za granicą zapewnia ubezpieczenie autocasco?
  • Czy warto wykupić samochodowe ubezpieczenie assistance w podróży?

  Webinarium dostarczyło uczestnikom wyczerpujących informacji na temat ubezpieczeń komunikacyjnych podczas podróży za granicą, pomagając im lepiej zrozumieć dostępne opcje i zapewnić bezpieczną podróż.

 • Archiwalne
  7 czerwiec 2024
  Instytucjonalne formy zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu we Francji

  Zjawisko nadmiernego zadłużenia osób fizycznych, pogłębione na skutek recesji gospodarczej i postępującej pauperyzacji społeczeństwa, dostrzeżono we Francji już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ustawodawca podjął szereg działań, wprowadzając do obowiązującego porządku prawnego Komisje ds. nadmiernego zadłużenia osób fizycznych (Les Commissions de surendettement des particuliers), procedury oraz środki które miały ograniczyć to zjawisko. Pełnią one istotną rolę na etapie „postępowania naprawczego” dla osób fizycznych jeszcze przed wszczęciem upadłości konsumenckiej. Podczas webinaru prof. Lesław Góral opowiedział o tym modelu i wyjaśnił, dlaczego mógłby on stać się inspiracją dla polskiego prawodawcy.

 • Archiwalne
  27 maj 2024
  Zastrzeżenie numeru PESEL

  Od 17 listopada 2023 r. już ponad milion osób w Polsce dokonało zastrzeżenia numeru PESEL. Skutki prawne tej czynności zaczną obowiązywać w odniesieniu do zdarzeń występujących od 1 czerwca 2024 r. To właśnie z tym dniem wejdą w życie odpowiednie zmiany w ustawach szczegółowych, nakładające obowiązek weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń przy zawieraniu określonych umów.

  Celem nowych regulacji prawnych jest ochrona jednostki przed skutkami bezprawnego wykorzystania danych osobowych innej osoby w realizacji usług finansowych. W trakcie webinaru dr Michał Ożóg przedstawił praktyczne informacje na temat tego, w jaki sposób dokonać zastrzeżenia numeru PESEL oraz cofnięcia zastrzeżenia, a także jakie są skutki prawne powyższych czynności.

  Kwestionariusz zapisu na powiadomienia o webinarach

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisania Cię na powiadomienia o webinarach oraz przesyłania informacji związanych z tymi wydarzeniami. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.