Przejdź do treści Wyszukiwarka

Pełnomocnicy Terenowi

Rzecznik Finansowy jako instytucja ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, w celu zwiększenia efektywności swoich działań rozpoczął w 2023 roku proces powoływania Pełnomocników Terenowych Rzecznika Finansowego w poszczególnych regionach Polski. Dotychczas powołano dwóch Pełnomocników Terenowych, z siedzibami w Olsztynie oraz Lublinie.

Otwieranie siedzib Pełnomocników Terenowych jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności. Klienci, którzy czują się pokrzywdzeni działaniami podmiotów rynku finansowego mają możliwość uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie, ale także  zgłoszenia skargi na nieprawidłowe działanie podmiotu rynku finansowego. Mogą też  wystąpić z wnioskiem o udzielenie bezpośredniego wsparcia przez Rzecznika Finansowego w ramach przysługujących ustawowych kompetencji instytucji. Pomoc świadczona przez Pełnomocników Terenowych jest nieodpłatna.

Działania podejmowane przez Pełnomocników Terenowych sprowadzają się również do zacieśniania współpracy oraz utrzymywania kontaktów z władzami publicznymi, organizacjami społecznymi i innymi reprezentantami życia społecznego. Istotną inicjatywą podejmowaną przez Pełnomocników Terenowych jest również prowadzenie działalności edukacyjnej wśród mieszkańców regionu, związanej w szczególności z funkcjonowaniem rynku finansowego, występującym na nim zagrożeń oraz przysługujących klientom rynku finansowego uprawnieniach w przypadku sporu  z instytucjami finansowymi.

Realizowanie procesu powoływania Pełnomocników Terenowych Rzecznika Finansowego w poszczególnych regionach Polski ma na celu zwiększenie dostępności ochrony klientów rynku finansowego w mniejszych ośrodkach, w szczególności wśród osób, które mogą mieć trudności w korzystaniu ze zdalnych kanałów komunikacji. Działania takie mają również pozwolić na lepsze rozpoznawanie problemów tych podmiotów rynku finansowego, które funkcjonują tylko lub głównie w określonych regionach kraju.

Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Finansowego w województwie warmińsko-mazurskim jest radca prawny Jakub Borowski. Siedziba pełnomocnika mieści się w Olsztynie, przy ul. Prostej 1/2 lok. 5.

Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Finansowego w województwie lubelskim jest radca prawny Ewa Kruszczyńska-Głaz.  Siedziba pełnomocnika mieści się w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 22 lok. 1.