Finanse w czasie koronawirusa – zgłoś problem Rzecznikowi Finansowemu

Finanse w czasach koronawirusa

Masz zastrzeżenia do działalności banku, ubezpieczyciela, firmy pożyczkowej lub innego podmiotu rynku finansowego w czasie epidemii COVID-19? Poinformuj o tym Rzecznika Finansowego!

Każdy sygnał jest ważny. Tylko mając informacje o zastrzeżeniach klientów możemy zidentyfikować szkodliwe praktyki. Będziemy występować do instytucji finansowych z żądaniem wyjaśnień i zmiany praktyki dolegliwej dla ogółu klientów.

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym? Szczegóły w zakładce “Kontakt”.

Więcej informacji poniżej:

Działania podejmowane przez Rzecznika Finansowego w czasie epidemii

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące sektora bankowo-kapitałowego

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące sektora ubezpieczeniowego