Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych”

Niniejszy zbiór klauzul pochodzi z przeanalizowanych przez Rzecznika Finansowego umów lub regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z klientami w latach 2002-2009. Ponieważ Rzecznik opierał się na wzorcach przesłanych przez klientów w ramach postępowań interwencyjnych czy na potrzeby wydania tzw. istotnych poglądów, zbioru nie należy traktować jako katalog zamknięty.

Przy każdej z klauzul jest informacja czy jej zastosowanie w umowie , może skutkować nieważnością całej umowy czy też możliwością zwrotu nadpłaconych kwoty. To wskazówka, która powinna pozwolić Ci na samodzielne sformułowanie reklamacji do banku.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej lub regulaminie znajdujesz zapis identyczny, możesz:

Ważne! W przypadku procesu sądowego należy mieć jednak na względzie, że każda sprawa – jej stan faktyczny – jest oceniana indywidualnie przez niezawisły sąd. Stąd trudno zagwarantować, że w każdym przypadku sąd wyda orzeczenie stwierdzające nieważność umowy w przypadku nawet istnienia w niej postanowienia będącego klauzulą abuzywną.

Znajdź swój bank w poniższym zestawieniu, kliknij jego nazwę i zapoznaj się z treścią klauzul.

BPH S.A., w tym: BPH PBK S.A. Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.; BPH S.A. Umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r., z 2005 r., BPH S.A. Umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.; BPH S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. BPH S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., z 2007 r. i 2008 r.

BNP Paribas S.A., w tym: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Umowa z 2008 r.; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin kredytu hipotecznego i budowlanego; Fortis Bank S.A. Umowa z 2007 r.; Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa kredytu Mieszkaniowego nr MG z 2008 r.; Regulamin Kredytu Mieszkaniowego „Marża” w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna; EFG EuroBank Egasis (Polbank) Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r., 2008 r. i 2009 r.; Regulamin Kredytu Hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG

Bank Ochrony Środowiska S.A. Umowa z 2007 r.

Getin Noble Bank S.A., w tym: Getin Noble Bank S.A. Umowa 2005 r.; Getin Noble Bank S.A. Umowa 2006 r.; Getin Noble Bank S.A.  Umowa z 2007 r.; Getin Noble Bank S.A. Umowa 2008 r.; DNB Bank Polska S.A. Umowa z 2009 r.

ING Bank Śląski S.A. Umowa 2008 r.

mBank S.A., w tym: BRE Bank S.A. Umowa z 2004 r. mPlan; BRE Bank S.A. Umowa z 2005 r. mPlan; BRE Bank S.A. Umowa z 2006 r. Multiplan; BRE Bank S.A. Umowa z 2007 r. mPlan; BRE Bank S.A. Umowa z 2008 r. Multiplan

Bank Millenium S.A., w tym: Bank Millenium S.A. Umowa z 2005 r. MILLEKREDYT DOM; Bank Millenium S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r. i 2007 r.; Bank Millenium S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r.; Euro Bank S.A. Umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. i 2009 r.; Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Euro Bank S.A.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. Umowa kredytu z 2008 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., w tym: Nordea Bank S.A. Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2006 r.; Nordea Bank S.A. Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2008 r.; PKO BP S.A. Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r., z 2006 r. i 2007 r.; PKO BP S.A. Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2008 r., Część Ogólna Umowy („COU”); PKO BP S.A. Umowa z 2006 r.; PKO BP S.A. Umowa pożyczki hipotecznej z 2006 r.

Santander Bank Polska S.A., w tym: Kredyt Bank S.A. Umowa z 2002 r.; Kredyt Bank S.A. Umowa z 2007 r. EKSTRALOKUM; Kredyt Bank S.A. Umowa z 2008 r. EKSTRALOKUM; Bank Zachodni WBK S.A. Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy z 2006 r.; Bank Zachodni WBK S.A. Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z 2008 r.; Deutsche Bank S.A. Umowa z 2006 r., z 2007 r. ; Deutsche Bank S.A. Umowa z 2008 r.

Santander Consumer Bank S.A. Umowa z 2007 r.

Credit Agricole Bank Polska S.A., w tym: Lukas Bank S.A. Umowa kredytu z 2007 r.; Lukas Bank S.A. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.; Lukas Bank S.A. Umowa kredytu z 2008 r.; Lukas Bank S.A. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.

Możesz też pobrać plik ze wszystkimi klauzulami w wersji PDF – klinij w poniższy link.