Przejdź do treści Wyszukiwarka

Akcja edukacyjna Rzecznika Finansowego w Nowej Sarzynie

7 marzec 2024

Rok 2024 został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Rzecznik Finansowy regularnie włącza się w działania prowadzone w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa, w szczególności w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystania innowacyjnych technologii oraz możliwych zagrożeń występujących w tych obszarach. W ramach jednego z projektów edukacyjnych Biura Rzecznika odbywają się wyjazdy edukacyjne, podczas których nasi eksperci spotykają się z mieszkańcami różnych miejscowości w Polsce i wygłaszają otwarte wykłady, popularyzujące wiedzę o finansach.

W dniu 4 marca 2024 roku Rzecznik Finansowy przeprowadził akcję edukacyjną w Nowej Sarzynie. Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego przeprowadzili warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie oraz wykład dla seniorów na temat działalności Rzecznika Finansowego na rzecz ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego.

Podczas spotkań z uczniami oraz seniorami w Nowej Sarzynie, eksperci z Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przedstawili informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego. Z kolei pracownicy Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego przybliżyli uczestnikom spotkań problematykę ochrony klientów sektora bankowego i kapitałowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące zagrożenia bezpieczeństwa płatności.

W ramach spotkania z uczniami zorganizowany został quiz z wykorzystaniem aplikacji mobilnej wraz z nagrodami dla osób z najlepszymi wynikami punktowymi. Przedstawione zostały również wzory wniosków z praktycznymi wskazówkami dla potencjalnych wnioskodawców. Prowadzący odpowiadali na pytania zadawane w ramach dyskusji. Przybliżone zostały przykładowe sprawy, w których skutecznie udzielono wsparcia osobom poszukującym pomocy prawnej.

Pracownicy Biura Rzecznika Finansowego spotkali się z serdecznym przyjęciem w trakcie spotkań, a licznie zgromadzone osoby potwierdzają, że organizacja wydarzeń terenowych zasługuje na kontynuację. Rok Edukacji Ekonomicznej stanowi szczególną okazję do spotkań Rzecznika Finansowego z klientami podmiotów rynku finansowego i popularyzacji wiedzy o przysługujących im prawach.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego