Przejdź do treści Wyszukiwarka

Aktualizacja dotycząca informacji związanej z przygotowanym wzorem wniosku o wakacje kredytowe

11 sierpień 2022

Aktualizując poprzedni komunikat dotyczący wzoru wniosku o udzielenie odroczenia spłaty rat kredytu hipotecznego, potocznie nazywanych wakacjami kredytowym, Rzecznik finansowy przypomina,  że zgodnie z art. 73. 5. ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488 dalej: ustawa o wakacjach kredytowych),  wniosek może zostać złożony również w postaci papierowej.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

1) oznaczenie konsumenta;

2) oznaczenie kredytodawcy;

3) oznaczenie umowy;

4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;

5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych    

oraz klauzulę odnoszącą się do pkt 5 o treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wzór wniosku do pobrania:

Rzecznik Finansowy informuje, że wzór wniosku nie jest załącznikiem do ustawy o wakacjach kredytowych.

Podkreślić należy, że to kredytobiorca decyduje w jakim zakresie skorzysta z możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu a propozycja wniosku, wymienia wszystkie okresy zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy o wakacjach kredytowych, w jakich konsument może skorzystać z odroczenia spłaty (niepotrzebne okresy wskazane we wniosku należy wykreślić).

Kredytobiorca sam decyduje czy skorzysta z wszystkich możliwych okresów odroczenia spłaty czy tylko z niektórych. Podobnie czy złoży wniosek od razu na cały okres wakacji kredytowych czy też zdecyduje  się składać odrębne wnioski na każdy kwartał.

W celu złożenia późniejszej ewentualnej reklamacji, należy zatrzymać potwierdzenie nadania czy też złożenia w banku wniosku o udzielenie odroczenia spłaty kredytu.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego