Działalność edukacyjna Pełnomocników Terenowych Rzecznika Finansowego w Lublinie i Olsztynie w marcu 2024 roku

Pełnomocnicy Terenowi Rzecznika Finansowego regularnie włączają się w działania prowadzone w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa. W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta, a rok 2024 został ustanowiony przez Senat Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Działania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Olsztynie zorganizował spotkanie otwarte dla mieszkańców Olsztyna i regionu pt. „Świadomy konsument, to bezpieczny … Dowiedz się więcej

Obsługa zajęć egzekucyjnych w pytaniach i odpowiedziach – publikacja Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy przygotował poradnik dotyczący procedury zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych. W opublikowanym materialne znajdują się szczegółowe odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące blokady środków, praw i obowiązków dłużników oraz procedur odwoławczych. Zebrane informacje pozwolą świadomie i skutecznie zarządzać sytuacją związaną z zajęciem wierzytelności. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie oświadczenia pana Janusza Palikota

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej (mediach społecznościowych) oświadczenia pana Janusza Palikota o skierowaniu pozwu przeciwko Rzecznikowi Finansowemu w sprawie „przeprosin oraz wycofania bezpodstawnie i bezprawnie nałożonych kar na spółkę Tenczynek Dystrybucja”, Rzecznik informuje, iż do tej pory nie otrzymał odpisu wskazanego pozwu. Niemniej jednak, z uwagi na wagę zwartych w oświadczeniu pana … Dowiedz się więcej

Spotkania edukacyjne Rzecznika Finansowego na Dolnym Śląsku

W dniach 25-27 marca 2024 r. odbyły się kolejne akcje edukacyjne w ramach cyklu Dni Rzecznika Finansowego, tym razem organizowane we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu – Filią w Jeleniej Górze. Spotkania obejmowały warsztaty dla seniorów, studentów i uczniów szkół średnich, a z ramienia Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym koordynował je dr hab. Robert Kurek, … Dowiedz się więcej

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego za 2023 r.

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego za 2023 rok. Prezentujemy nie tylko faktograficzne wydarzenia, ale także główne trendy w zakresie reklamacji składanych przez klientów podmiotów rynku finansowego oraz obszary, w których konsumenci potrzebowali szczególnej pomocy i wsparcia. Misją Rzecznika Finansowego jest podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. … Dowiedz się więcej

Dni Rzecznika Finansowego na Uniwersytecie Gdańskim

W dniach 21-22 marca 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu Dni Rzecznika Finansowego, czyli spotkań edukacyjnych organizowanych przez Biuro Rzecznika Finansowego we współpracy z Doradczym Komitetem Naukowym przy Rzeczniku Finansowym. Dni Rzecznika Finansowego są jedną z inicjatyw Rzecznika Finansowego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej. W czwartek … Dowiedz się więcej

Okienko transferowe OFE – ZUS 2024

Rzecznik Finansowy przypomina, iż od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2024 roku członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz osoby, które są objęte powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym a do otwartego funduszu emerytalnego dotąd nie przystąpiły, będą mogły złożyć oświadczenie o sposobie gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. Przypominamy, iż oświadczenia składane w roku 2014 i 2016 … Dowiedz się więcej

Działania edukacyjne Rzecznika Finansowego z okazji Światowego Dnia Konsumenta

Dnia 15 marca 2024 r. miał miejsce Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji Rzecznik Finansowy zorganizował 3 webinaria. Aleksandra Dunajewska-Jurkowska przedstawiła prezentację na temat: Efektywnie polubownie, czyli o postępowaniu pozasądowym przed Rzecznikiem Finansowym. Podczas webinarium słuchacze zostali zapoznani z regulacjami dotyczącymi pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym oraz zaletami takiego rozwiązania. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy partnerem 12. edycji Global Money Week

Rzecznik Finansowy uczestniczy w tegorocznej edycji Global Money Week (GMW). GMW jest międzynarodową kampanią Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), poświęconą zwiększaniu świadomości finansowej społeczeństwa, w szczególności młodzieży. W 2024 roku akcja GMW odbywa się w dniach 18-24 marca pod hasłem – „Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość” W ramach kampanii pracownicy Biura Rzecznika Finansowego … Dowiedz się więcej