Akademia Rzecznika Finansowego 2024 – rozpoczęcie rekrutacji

Rozpoczynamy nabór do kolejnych edycji programu praktyk w Biurze Rzecznika Finansowego, które odbędą się w lipcu i sierpniu 2024 r. Pierwsza edycja Akademii odbyła się w sierpniu 2023 r. O sukcesie inicjatywy świadczy między innymi fakt, że kilka osób spośród absolwentek i absolwentów programu pracuje dziś w Biurze Rzecznika w Warszawie. Akademia Rzecznika Finansowego to inicjatywa … Dowiedz się więcej

Dni Rzecznika Finansowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jedną z inicjatyw Rzecznika Finansowego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej są Dni Rzecznika Finansowego, będące cyklem spotkań edukacyjnych organizowanych na uczelniach we współpracy z przedstawicielami Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, które mają na celu zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa. Cykl otworzyły spotkania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dni Rzecznika Finansowego na Uniwersytecie Marii … Dowiedz się więcej

Akcja edukacyjna Rzecznika Finansowego w Nowej Sarzynie

Rok 2024 został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Rzecznik Finansowy regularnie włącza się w działania prowadzone w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa, w szczególności w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystania innowacyjnych technologii oraz możliwych zagrożeń występujących w tych obszarach. W ramach jednego z projektów edukacyjnych Biura Rzecznika odbywają się wyjazdy edukacyjne, podczas których nasi eksperci spotykają się z mieszkańcami … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa kolejne cztery skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego      

W lutym br. Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel ponownie skorzystał ze swojego uprawnienia i wniósł skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego w czterech sprawach, w których w jego ocenie doszło do rażącego naruszenia praw klientów instytucji finansowych. Sprawy dotyczą tzw. „umów frankowych”. Kredyty hipoteczne „we frankach szwajcarskich” w PKO BP Dwie pierwsze skargi dotyczą umów o kredyty hipoteczne … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy chroni klientkę banku przed licytacją nieruchomości i utratą dachu nad głową

Sąd Najwyższy uwzględnił kolejną skargę nadzwyczajną złożoną w maju 2022 r. przez Rzecznika Finansowego na rzecz klientki banku. Sąd uchylił w całości prawomocny wyrok, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Wcześniej, sąd uwzględnił wniosek Rzecznika zawarty w skardze i wstrzymał wykonanie zaskarżonego wyroku, dzięki czemu nie doszło do licytacji nieruchomości klientki i utraty przysłowiowego dachu nad głową. … Dowiedz się więcej

Spotkanie Rzecznika Finansowego z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw osób ze szczególnymi potrzebami

20 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego z przedstawicielami 10 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw osób ze szczególnymi potrzebami (Fundacja Integracja, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Fundacja Avalon, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundacja Synapsis, Fundacja Echo, Blind and Proud, Kultura bez barier). Celem spotkania … Dowiedz się więcej

Kolejny sukces Rzecznika Finansowego w sporze klienta-seniora z bankiem

Sąd Rejonowy w Lublińcu doręczył Rzecznikowi Finansowemu odpis wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie, do której Rzecznik Finansowy przystąpił we wrześniu 2023 r. Sąd oddalił powództwo, w którym ING Bank Śląski S.A., dochodził roszczenia od swojego klienta, będącego seniorem z umowy pożyczki, która została zawarta w wyniku działań przestępczych osób trzecich (tzw. kredyt na klik). Kredyt na klik W … Dowiedz się więcej

Spotkanie organizacji pozarządowych z Rzecznikiem Finansowym

1 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego z przedstawicielami siedmiu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną oraz edukacją konsumentów i klientów podmiotów rynku finansowego: Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, otwierając spotkanie podkreślił fundamentalną rolę, jaką pełni ombudsman w ochronie praw osób pokrzywdzonych i duże znaczenie dialogu z organizacjami, które działają w celu ochrony konsumentów. Rzecznik … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa powództwo w postępowaniu grupowym przeciwko Noble Securities S.A.

Rzecznik Finansowy na bazie wniosków i sygnałów zgłaszanych przez klientów Getin Noble Bank S.A., dotyczących sprzedaży obligacji tego banku złożył powództwo w postępowaniu grupowym przeciwko Noble Securities S.A. Firmą inwestycyjną zlecającą zbywanie obligacji był Noble Securities S.A., tj. dom maklerski wchodzący w skład grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A. Natomiast sprzedaż obligacji odbywała się za pośrednictwem … Dowiedz się więcej

Poradnik Rzecznika Finansowego – jak dobrowolnie oszczędzać na emeryturę?

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem Rzecznika Finansowego, w którym omawiamy zagadnienia dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – rozwiązań stanowiących istotny element systemu emerytalnego. Polski system emerytalny opiera się na trzech filarach, z których III filar obejmuje dobrowolne produkty emerytalne. Wśród nich wyróżniamy IKE, IKZE, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) … Dowiedz się więcej