NIK pozytywnie ocenia działalność edukacyjną i informacyjną Rzecznika Finansowego

Najwyższa Izba Kontroli prowadziła kontrolę dotyczącą finansowania i realizacji zadań związanych z edukacją klientów podmiotów rynku finansowego. Zdaniem NIK Rzecznik zapewnił możliwość realizacji zadań ustawowych w latach 2022-2023. Biuro Rzecznika Finansowego identyfikowało istotne ryzyka na rynku finansowym, podejmując w tych obszarach działania edukacyjne i informacyjne kierowane do klientów podmiotów rynku finansowego, między innymi poprzez cyklicznie organizowane … Dowiedz się więcej

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie oświadczenia pana Janusza Palikota

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej (mediach społecznościowych) oświadczenia pana Janusza Palikota o skierowaniu pozwu przeciwko Rzecznikowi Finansowemu w sprawie „przeprosin oraz wycofania bezpodstawnie i bezprawnie nałożonych kar na spółkę Tenczynek Dystrybucja”, Rzecznik informuje, iż do tej pory nie otrzymał odpisu wskazanego pozwu. Niemniej jednak, z uwagi na wagę zwartych w oświadczeniu pana … Dowiedz się więcej

Działania edukacyjne Rzecznika Finansowego z okazji Światowego Dnia Konsumenta

Dnia 15 marca 2024 r. miał miejsce Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji Rzecznik Finansowy zorganizował 3 webinaria. Aleksandra Dunajewska-Jurkowska przedstawiła prezentację na temat: Efektywnie polubownie, czyli o postępowaniu pozasądowym przed Rzecznikiem Finansowym. Podczas webinarium słuchacze zostali zapoznani z regulacjami dotyczącymi pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym oraz zaletami takiego rozwiązania. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia … Dowiedz się więcej

Akademia Rzecznika Finansowego 2024 – rozpoczęcie rekrutacji

Rozpoczynamy nabór do kolejnych edycji programu praktyk w Biurze Rzecznika Finansowego, które odbędą się w lipcu i sierpniu 2024 r. Pierwsza edycja Akademii odbyła się w sierpniu 2023 r. O sukcesie inicjatywy świadczy między innymi fakt, że kilka osób spośród absolwentek i absolwentów programu pracuje dziś w Biurze Rzecznika w Warszawie. Akademia Rzecznika Finansowego to inicjatywa … Dowiedz się więcej

Akcja edukacyjna Rzecznika Finansowego w Nowej Sarzynie

Rok 2024 został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Rzecznik Finansowy regularnie włącza się w działania prowadzone w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa, w szczególności w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystania innowacyjnych technologii oraz możliwych zagrożeń występujących w tych obszarach. W ramach jednego z projektów edukacyjnych Biura Rzecznika odbywają się wyjazdy edukacyjne, podczas których nasi eksperci spotykają się z mieszkańcami … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa kolejne cztery skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego      

W lutym br. Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel ponownie skorzystał ze swojego uprawnienia i wniósł skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego w czterech sprawach, w których w jego ocenie doszło do rażącego naruszenia praw klientów instytucji finansowych. Sprawy dotyczą tzw. „umów frankowych”. Kredyty hipoteczne „we frankach szwajcarskich” w PKO BP Dwie pierwsze skargi dotyczą umów o kredyty hipoteczne … Dowiedz się więcej

Spotkanie organizacji pozarządowych z Rzecznikiem Finansowym

1 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego z przedstawicielami siedmiu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną oraz edukacją konsumentów i klientów podmiotów rynku finansowego: Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, otwierając spotkanie podkreślił fundamentalną rolę, jaką pełni ombudsman w ochronie praw osób pokrzywdzonych i duże znaczenie dialogu z organizacjami, które działają w celu ochrony konsumentów. Rzecznik … Dowiedz się więcej

Analiza Rzecznika Finansowego – zastrzeganie numeru PESEL

Od 17 listopada 2023 r. istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL poprzez aplikację „mObywatel” lub osobiście w urzędzie każdej gminy w Polsce. Skutki prawne zastrzeżenia numeru PESEL zaczną obowiązywać w odniesieniu do zdarzeń występujących od 1 czerwca 2024 r. To właśnie z tym dniem wejdą w życie odpowiednie zmiany w ustawach szczegółowych, nakładające obowiązek weryfikacji numeru … Dowiedz się więcej

Kolejny korzystny wyrok dla konsumentów – komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie Getin Noble Bank (przedawnienie roszczeń restytucyjnych) C-28/22

W dniu 14 grudnia 2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w „polskiej” sprawie Getin Noble Bank (przedawnienie roszczeń restytucyjnych), C-28/22, w którym po raz kolejny prokonsumencko wypowiedział się w sporze pomiędzy bankami a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF. TSUE rozstrzygnął w nim pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie … Dowiedz się więcej