Przejdź do treści Wyszukiwarka

Debata „Kredyty frankowe dziś i jutro w kontekście europejskim” – Rzecznik Finansowy na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

7 wrzesień 2021

Debata „Kredyty frankowe dziś i jutro w kontekście europejskim” to pierwsze z wydarzeń organizowanych przez Rzecznika Finansowego w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dyskusja z udziałem Przewodniczącego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i międzynarodowych gości, potwierdziła różne doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze związanym z ochroną konsumenta w kwestii kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych. 

dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ. – Rzecznik Finansowy

Wszyscy konsumenci w Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinni mieć zapewniony jednakowy poziom ochrony swoich praw. Jednak z uwagi na regionalną optymalizację produktów finansowych, różny jest zakres ochrony w zawieranych transakcjach.  Uznając za kluczowe rozpoczęcie międzynarodowej dyskusji na temat miejsca konsumenta na rynku usług finansowych, Rzecznik Finansowy, partner XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, zaprosił międzynarodowych gości do debaty na temat ochrony konsumentów na europejskim rynku finansowym. 

W panelu, obok Rzecznika Finansowego dr hab. Mariusza Goleckiego, udział wzięli prof. Teresa Rodriguez de les Heras Ballell z Uniwersytetu Karola III W Madrycie, która przybliżyła sytuację konsumentów w Hiszpanii, prof. Laszlo Kiss z Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej, dr András Pomeisl z Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmanya, którzy skupili się na kontekście węgierskim oraz prof. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dyskusję poprowadził prof. nauk prawnych Piotr Tereszkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Rzecznik Finansowy, Mariusz Golecki, zwrócił uwagę, że największe problemy z kredytami frankowymi miały i mają kraje Europy Środkowej, jednak jak pokazuje przykład Hiszpanii, konsumenci w krajach tzw. Starej Unii również mierzą się z problemami kredytów denominowanych. Kolejnym ważnym aspektem jest, że te same produkty finansowe mają różną liczbę klauzul abuzywnych w różnych krajach:

„Bank Światowy wskazał, że ten sam produkt tego samego banku był znacznie bardziej toksyczny na Węgrzech niż w Austrii. Są także różne próby rozwiązania tego problemu – na Węgrzech były próby rozwiązania ustawowego i konwersji. My w Polsce ten etap ominęliśmy.”

Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesuwa większą rolę orzeczniczą na sądy krajowe. 

“Reguły nie są jasne, nie wiem, czy zawrzeć ugodę, nie znając obecnego stanu prawnego. W Chorwacji rozstrzygające były pozwy zbiorowe i zawieranie porozumień z bankami wskutek tych pozwów. Ale warto też pomyśleć o bardziej transparentnym, alternatywnym systemie rozwiązywania sporów. Można wziąć pod uwagę model irlandzki, gdzie to tamtejszy Rzecznik Finansowy wydaje ostateczne decyzje, dotyczące rozwiązania sporu” – powiedział Golecki.

„Kredyty frankowe dziś i jutro w kontekście europejskim” to niejedyna debata zorganizowana przez rzecznika Finansowego. 

W kolejnych dniach odbędą się dyskusje: 

Transakcje nieautoryzowane jako przykład współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa klienta na rynku finansowym (8 września br., godz. 13.20-14.20).

Ochrona konsumenta na rynku finansowym w perspektywie europejskiej (9 września br., godz. 13.20-14.20). 

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego