Przejdź do treści Wyszukiwarka

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie przystąpienia do powództwa przeciwko Bankowi Millennium S.A.

29 grudzień 2023

Rzecznik Finansowy przystąpił do postępowania grupowego z powództwa klientów Banku Millennium S.A., którzy zawarli umowę kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim. Rzecznik Finansowy postanowił skorzystać z kompetencji przysługujących mu na mocy art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej i przystąpił do postępowania sądowego po stronie powodowej.

Chodzi o postępowanie grupowe kilku tysięcy konsumentów, którzy zawarli z bankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego. Pozew został złożony 13 czerwca 2014 r. przez reprezentanta grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie. W ramach tego pozwu reprezentant grupy domaga się ustalenia odpowiedzialności Banku Millennium S.A. wobec członków grupy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, w związku ze stosowaniem przez ten bank w umowach kredytowych niedozwolonych postanowień umownych.

Rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 24 maja 2022 r. oddalił powództwo frankowiczów. Od ww. wyroku apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniósł reprezentant grupy.

Rzecznik wstąpił do postępowania apelacyjnego na wniosek reprezentanta grupy w celu ochrony klientów podmiotu rynku finansowego. W ocenie Rzecznika Finansowego powództwo konsumentów jest uzasadnione, dlatego konieczne jest wsparcie argumentacji strony powodowej i przedstawienie stanowiska Rzecznika Finansowego. Stanowisko Rzecznika uwzględnia aktualne orzecznictwo TSUE oraz polskich sądów powszechnych co powinno przyczynić się do wzmocnienia argumentacji konsumentów.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego