Przejdź do treści Wyszukiwarka

Komunikat Rzecznika Finansowego w związku z emisją reklamy pożyczek krótkoterminowych „Kapusta.24” w języku ukraińskim na Dworcu Zachodnim w Warszawie

14 marzec 2022

Rzecznik Finansowy otrzymał sygnały o tym, że Miloan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również: spółka), działająca pod komercyjną marką „Kapusta24”, kieruje do osób przybywających z Ukrainy ofertę kredytu konsumenckiego. Baner reklamowy zamieszczony został w okolicach Dworca Zachodniego, a proponowane warunki miały być niekorzystne, na co wskazywała podana stopa RRSO na poziomie 1993,51 %.

Rzecznik Finansowy podejmując czynności z urzędu, zwrócił się do zarządu spółki o wyjaśnienie w trybie pilnym treści reklamy, przedstawionych w niej kosztów kredytu konsumenckiego oraz przesłanie wszelkich informacji i dokumentów związanych z już udzielonymi kredytami na reklamowanych warunkach.

Niezależnie od powyższego Rzecznik Finansowy wystąpił do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (dalej PZIP), którego Miloan Polska sp. z o.o. jest członkiem, o przedstawienie stanowiska Związku w przedmiotowym zakresie. W szczególności Rzecznik Finansowy skierował zapytanie o okoliczności powstania reklamy umieszczonej na Dworcu Zachodnim w Warszawie, wskazanie czy PZIP podjął działania względem Spółki w tej sprawie oraz czy monitorował wypełnienie przez Spółkę deklaracji usunięcia z przestrzeni publicznej przedmiotowej reklamy.

W ramach swoich ustawowych kompetencji, Rzecznik Finansowy będzie reagował na wszelkie otrzymane sygnały związane z oferowanymi usługami finansowymi dla obywateli Ukrainy. Chodzi w szczególności o weryfikację produktów kredytowych, celem zapewnienia zgodności warunków kredytowania z obowiązującymi przepisami prawa.

Rzecznik Finansowy jest również jednym z partnerów akcji “Wszyscy jesteśmy konsumentami”, w której udział biorą instytucje: ECK, UOKiK, UKE, UKNF, UTK oraz UODO. W jej ramach Rzecznik Finansowy będzie informował w języku polskim i ukraińskim o prawach i obowiązkach konsumenta na rodzimym rynku finansowym.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego