Przejdź do treści Wyszukiwarka

Komunikat w sprawie utraty licencji przez TU City Insurance SA

5 październik 2021

Decyzją rumuńskiej Komisji Nadzoru Finansowego (ASF) 17 września 2021 r. towarzystwo ubezpieczeniowe City Insurance SA utraciło licencję na prowadzenie działalności.

Według rekomendacji uzyskanych od organu odszkodowawczego, osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych spowodowanych przez sprawców posiadających ubezpieczenie OC komunikacyjne w City Insurance SA, powinny realizować roszczenia w następujący sposób:

  1. Wypadek miał miejsce na terytorium Polski:

Roszczenia można kierować do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) za pośrednictwem jednego z agentów PBUK – TUiR Warta S.A. lub PZU S.A.

  1. Wypadek miał miejsce na terytorium innego niż Polska i Rumunia kraju należącego do Systemu Zielonej Karty:

Roszczenia można kierować do Biura Narodowego w kraju zdarzenia, o ile nie zostały uprzednio zgłoszone do ubezpieczyciela, jego reprezentanta ds. roszczeń ani do organu odszkodowawczego.

  1. Wypadek miał miejsce na terytorium Rumunii:

Jeżeli roszczenia były zgłoszone reprezentantowi ds. roszczeń komunikacyjnych w Polsce i minęły 3 miesiące od zgłoszenia roszczenia, należy skontaktować się z PBUK

Jeżeli roszczenia nie były zgłoszone, od 20 września 2021 r. roszczenia należy kierować bezpośrednio do rumuńskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (FGA).

Zakres i wysokość odszkodowania są uwarunkowane przepisami prawa obowiązującymi w państwie wypadku.

Zgłoszenia do FGA mogą być dokonywane w terminie 90 dni od uprawomocnienia się decyzji Sądu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego a jeżeli powstaną już po tym dniu – w terminie 90 dni od dnia powstania.

Dodatkowych informacji związanych ze zdarzeniami spowodowanymi ruchem pojazdów ubezpieczonych w City Insurance S.A. udziela Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dane kontaktowe Biura: pbuk@pbuk.pl, tel: (22) 551 51 00, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.

Jednocześnie przypominamy, iż w zakresie roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym wobec Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, PBUK jest traktowany jako podmiot rynku finansowego, zatem pozostaje obowiązany do rozpatrzenia reklamacji skierowanych przez osoby fizyczne, które – w wypadku utrzymywania się sporu z PBUK-iem, pomimo przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – mogą wystąpić z wnioskiem o zbadanie sprawy do Rzecznika Finansowego.  

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego