Przejdź do treści Wyszukiwarka

Krajowa Rada Notarialna i Rzecznik Finansowy – razem dla bezpieczeństwa finansów obywateli

12 marzec 2020

Krajowa Rada Notarialna i Rzecznik Finansowy podpisali porozumienie o współpracy. Przewiduje ono realizację wspólnych inicjatyw edukacyjnych służących wzmacnianiu bezpieczeństwa obrotu prawnego i ochronie osób podejmujących poważne decyzje finansowe.

Treść porozumienia

Strony zobowiązały się do szeroko zakrojonej współpracy w zakresie inicjatyw edukacyjnych. Celem ma być popularyzowanie wiedzy o czynnościach notarialnych, które pozwalają obywatelom podejmować bezpieczne decyzje dotyczące ich majątków. Istotnym elementem ma być też propagowanie informacji o prawach osób, które są stronami różnego rodzaju transakcji wymagających wizyty u notariusza.

– Krajowa Rada Notarialna od wielu lat realizuje szeroko zakrojone działania edukacyjne zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego obywateli. Doskonałym przykładem jest tu Dzień Otwarty Notariatu – ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest edukowanie społeczeństwa w obszarach prawa leżących w kompetencjach notariuszy oraz informowanie o szerokim zakresie usług świadczonych w kancelariach notarialnych – powiedział Mariusz Białecki, prezes Krajowej Rady Notarialnej. – W toku rozmów z Rzecznikiem Finansowym doszliśmy do wniosku, że wiele z realizowanych przez nas inicjatyw ma wspólnego adresata i wspólny cel, jakim jest podniesienie poziomu wiedzy prawnej polskiego społeczeństwa. W ten sposób narodziła się idea współpracy, której założeniem jest wzmocnienie działań edukacyjnych realizowanych przez nasze instytucje.

Rzecznik i Rada chcą dotrzeć do osób, które podejmują poważne decyzje finansowe, wymagające na przykład ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości.

 – Chcemy uświadamiać takim osobom jakie konsekwencje zastosowania takiego zabezpieczenia. Jak będzie wyglądała procedura w sytuacji, gdy trzeba będzie skorzystać z ustanawianego zabezpieczenia. Jakie mamy uprawnienia w ramach postępowania egzekucyjnego i jakie są terminy – powiedział prof. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. – Dostrzegam też rosnący rynek tzw. rent dożywotnich, do których ustanowienia jest wymagana wizyta u notariusza. Chciałbym, żeby seniorzy podejmowali decyzje o podpisaniu takiej umowy świadomi wszystkich konsekwencji i ryzyk.

 Innym elementem współpracy ma być wzajemnie informowanie się o istotnych zagadnieniach będących w obszarze wspólnych zainteresowań lub kompetencji. Strony chcą też wspólnie występować do właściwych organów o podjęcie inicjatyw ustawodawczych w razie dostrzeżenia zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego obywateli.

12 marca 2020 r. 

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego