Przejdź do treści Wyszukiwarka

Okienko transferowe OFE – ZUS 2024

26 marzec 2024

Rzecznik Finansowy przypomina, iż od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2024 roku członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz osoby, które są objęte powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym a do otwartego funduszu emerytalnego dotąd nie przystąpiły, będą mogły złożyć oświadczenie o sposobie gromadzenia środków na przyszłą emeryturę.

Przypominamy, iż oświadczenia składane w roku 2014 i 2016 nie powodowały ustania członkostwa w OFE. Oświadczenie z roku 2014 decydowało o przekazywaniu składki do OFE od lipca 2014 roku. Oświadczenie z roku 2016 aktualizowało sposób przekazywania składki. Obecnie, odmiennie niż w roku 2014, niezłożenie oświadczenie nie będzie oznaczało, iż w każdym przypadku, składka w całości będzie ewidencjonowana na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

W nadchodzącym okresie będzie można zadecydować, czy część składki na ubezpieczenie emerytalne będzie ewidencjonowana w całości na subkoncie w ZUS czy też będzie ewidencjonowana na subkoncie w ZUS i inwestowana w OFE.

Ubezpieczeni, członkowie OFE, mogą zmienić otwarty fundusz emerytalny, pamiętając jednocześnie o konieczności zawarcia umowy z nowym otwartym funduszem emerytalnym lub podjąć decyzję o nieprzekazywaniu dalszych składek do otwartego funduszu emerytalnego. Decyzja o nieprzekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego nie powoduje ustania członkostwa w OFE, a środki dotychczas tam przekazane, pozostaną w OFE. Składka zostanie natomiast w całości ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Osoby, które objęte są powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym a dotychczas nie przystąpiły do OFE będą mogły do OFE przystąpić. W takim przypadku mogą złożyć oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE wskazując wybrany fundusz. Podkreślenia wymaga, iż niezbędne będzie także zawarcie umowy z OFE w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia oświadczenia.

Brak oświadczenia w powyższych przypadkach oznaczał będzie kontynuowanie dotychczasowego sposobu gromadzenia środków emerytalnych.

Oświadczeń natomiast nie składają osoby w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego i starsze, ponieważ w ich przypadku składki nie są przekazywane do OFE z mocy ustawy.

Jednocześnie przypominamy, iż odprowadzana przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składka emerytalna wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi (tzw. podstawa wymiaru).

  • W przypadku osoby, która zdecydowała się na przekazywanie składki do otwartego funduszu emerytalnego – 12,22% wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi ewidencjonowane jest na koncie ubezpieczonego w ZUS, 4,38% ewidencjonowane jest na subkoncie w ZUS a 2,92% na rachunku w OFE.
  • W przypadku osoby, która zdecydowała się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 12,22% wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi ewidencjonowane jest na koncie ubezpieczonego w ZUS zaś 7,3 % ewidencjonowane jest na subkoncie w ZUS.

Ponadto, składki ewidencjonowane na subkoncie waloryzowane są o wskaźnik równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji. Wskaźnik ten ogłaszany jest przez Prezesa GUS (wskaźnik nie może być ujemny). Składki gromadzone w otwartym funduszu emerytalnym przeliczone są na jednostki rozrachunkowe, których wartość uzależniona jest od skuteczności polityki inwestycyjnej OFE.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego