Przejdź do treści Wyszukiwarka

Porozumienie dotyczące współpracy w ramach projektu Future Finance Poland

7 czerwiec 2023

W dniu 6 czerwca br. w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel oraz Zarząd Fundacji na rzecz innowacji finansowych Fintech Polska (dr Paweł Widawski, Piotr Brewiński), podpisali porozumienie dot. współpracy przy realizowanym przez Fundację projekcie „Future Finance Poland”.

Inicjatywa ta przewiduje utworzenie mechanizmów i narzędzi zwiększających innowacyjność i konkurencyjność na arenie światowej polskiego rynku finansowego przy utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

W projekt zaangażowanych jest szereg prywatnych i publicznych instytucji, w tym między innymi Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów. Rzecznik Finansowy w ramach współpracy planuje podejmować inicjatywy w obszarze działalności edukacyjnej i informacyjnej celem zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa, w szczególności w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystania innowacyjnych technologii i zagrożeń z nimi związanych.

Przewidziane w porozumieniu mechanizmy współpracy pozwolą pracownikom Biura na wymianę doświadczeń w wyżej wymienionych obszarach z innymi uczestnikami polskiego rynku finansowego, jak również wzmocnią ekspozycję działań edukacyjnych Rzecznika Finansowego.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego