Przejdź do treści Wyszukiwarka

Porozumienie o współpracy w zakresie działalności badawczej i edukacyjnej między Rzecznikiem Finansowym a Uniwersytetem SWPS

29 wrzesień 2023

W czwartek, 28 września 2023 r., Rzecznik Finansowy rozszerzył współpracę z Wydziałem Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Porozumienie, które zostało podpisane przez przedstawicieli obu instytucji, będzie dotyczyło w szczególności podejmowania wspólnych inicjatyw edukacyjnych oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa.

W spotkaniu, podczas którego omawiano szczegóły współpracy, uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Edukacji i Komunikacji Biura RF, dr Marek Jakubiec i dr Michał Ożóg oraz Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS, Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015-2021.

Porozumienie obu instytucji daje wiele możliwości podejmowania współpracy na rzecz uzyskiwania jak najlepszych efektów kształcenia studentek i studentów Uniwersytetu SWPS oraz rezultatów edukacji społecznej w zakresie zwiększania świadomości finansowej, szczególnie w obszarze funkcjonowania rynku finansowego w związku z rozwojem innowacyjnych technologii. Planowane są wspólne działania służące poszerzaniu kompetencji oraz wiedzy z zakresu usług finansowych w społeczeństwie, co wprost wpisuje się w ustawowe kompetencje Rzecznika Finansowego, a także cele, jakie stawia sobie Uniwersytet SWPS.

Pierwsze porozumienie między Rzecznikiem a Uniwersytetem SWPS zostało zawarte w czerwcu 2023 r. i dotyczyło współpracy w ramach programu praktyk studenckich pod nazwą Akademia Rzecznika Finansowego.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego