Przejdź do treści Wyszukiwarka

Raport Rzecznika Finansowego. Dostępność usług bankowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

26 czerwiec 2024

W dniu 19 kwietnia 2019 r. został przyjęty Europejski Akt o Dostępności (EAA). Nakłada on na podmioty świadczące wybrane usługi, w tym bankowość detaliczną (w szczególności banki), obowiązek zapewnienia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz innymi ograniczeniami funkcjonalnymi. Ustawa implementująca dyrektywę EAA została podpisana przez Prezydenta RP 9 maja 2024 r. i wejdzie w życie 28 czerwca 2025 r.

Rzecznik Finansowy został wyznaczony jako organ nadzoru nad bankowością detaliczną. W pierwszym kwartale 2024 r., jeszcze przed wejściem w życie ustawy, przeprowadzono badanie samooceny stopnia dostępności polskich banków komercyjnych. Miało ono na celu określenie status quo dostępności sektora, identyfikację dobrych praktyk oraz zwiększenie świadomości wśród podmiotów.

Badanie wykazało, że sektor bankowy podjął w ostatnich latach działania zwiększające istotnie dostępność świadczonych usług. Podejście to nie jest wprawdzie jednolite – na rynku funkcjonują zarówno podmioty o wysokim stopniu inkluzywności, jak i te, które dopiero rozpoczynają proces dostosowania. Doceniając zaangażowanie organizacji sektorowych, można się spodziewać znaczącej poprawy sytuacji w momencie wejścia w życie obowiązków wynikających z dyrektywy EAA.

Raport podsumowujący wyniki ankiety można znaleźć tutaj.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego