Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rozstrzygnięcie VI Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

4 grudzień 2023

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa, w której składzie znaleźli się eksperci z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce, podjęła decyzję w sprawie rozstrzygnięcia VI Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przyznane zostały po trzy nagrody w kategoriach: prace doktorskie, prace magisterskie, prace licencjackie. W tej edycji nie otrzymaliśmy zgłoszeń w kategorii: rozprawy habilitacyjne.

W kategorii najlepszej rozprawy doktorskiej z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym Komisja Konkursowa przyznała:

– nagrodę I stopnia Panu Michałowi Synowcowi (Uniwersytet Jagielloński) za pracę pt. Charakterystyka prawna usługi płatniczej acquiringu i umowy łączącej agenta rozliczeniowego z akceptantem,

– nagrodę II stopnia Panu Piotrowi Frątczakowi (Uniwersytet Warszawski) za pracę pt. Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych,

– nagrodę III stopnia Panu Bartoszowi Wyżykowskiemu (Uniwersytet Wrocławski) za pracę pt. Odpowiedzialność za wykonywanie transakcji płatniczych.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym Komisja Konkursowa przyznała:

– nagrodę I stopnia Panu Marcelowi Myślińskiemu (Uniwersytet Gdański) za pracę pt. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych,

– nagrodę II stopnia Panu Mikołajowi Pugowskiemu (Uniwersytet Jagielloński) za pracę pt. Mechanizm indeksacji w umowie kredytu waloryzowanego jako instrument finansowy,

– nagrodę III stopnia Pani Natalii Nowak (Uniwersytet Wrocławski) za pracę pt. Świadomość społeczna na temat cyberprzestępczości w bankowości elektronicznej w świetle badań.

W kategorii najlepszej pracy licencjackiej z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym Komisja Konkursowa przyznała:

– nagrodę I stopnia Panu Michałowi Maciorowskiemu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) za pracę pt. Uwarunkowania funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce,

– nagrodę II stopnia Pani Marcie Dobija (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) za pracę pt. Społecznogospodarcze skutki funkcjonowania piramid finansowych na przykładzie wybranych państw,

– nagrodę III stopnia Pani Ewie Otczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) za pracę pt. Problem przestępczości w sektorze ubezpieczeń majątkowych.

Serdecznie gratulujemy, a autorkom i autorom wszystkich prac dziękujemy za przesłane zgłoszenia.

Uroczystość wręczenia dyplomów dla laureatek i laureatów zaplanowana została na dzień 14 grudnia 2023 r., godz. 13.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego