Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rzecznik Finansowy przygotowuje stanowisko dla Sądu Najwyższego

12 maj 2021

Rzecznik Finansowy rozpoczął prace nad stanowiskiem odnośnie zagadnień prawnych objętych wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21.

Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego poinformował, że w dniu 11 maja 2021 r. skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, rozpatrując na posiedzeniu niejawnym wniosek Pierwszego Prezesa SN z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych postanowił zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Finansowego zwracając się o zajęcie stanowiska odnośnie zagadnień prawnych objętych wnioskiem Pierwszego Prezesa SN.  

Zgodnie z komunikatem Skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjął tę decyzję biorąc pod uwagę społeczną i gospodarczą doniosłość zagadnień przedstawionych mu do rozstrzygnięcia.

Rzecznik Finansowy rozpoczął prace nad stanowiskiem. W godzinach porannych obył się briefing w Biurze Rzecznika Finansowego, podczas którego określono plan prac. Szczególny nacisk w prowadzonych pracach Rzecznik Finansowy kładzie na skutki proponowanych rozstrzygnięć dla systemu prawnego.

– Podjąłem decyzję o dokonaniu przeglądu dotychczasowych stanowisk – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ, Rzecznik Finansowy. – Ze względu na wagę zagadnienia nie wykluczam zmiany stanowiska w odniesieniu do poszczególnych zagadnień, także mając na uwadze najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego