Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rzecznik Finansowy skierował do sądu pozew przeciwko Tenczynek Dystrybucja S.A. w sprawie „Buntu Finansowego”

20 grudzień 2023

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie pozew przeciwko Tenczynek Dystrybucja S.A w związku z zarzucanym stosowaniem nieuczciwej praktyki rynkowej wobec konsumentów, którzy pożyczyli spółce pieniądze w ramach projektu „Bunt Finansowy”.

W ramach tego pozwu Rzecznik Finansowy dochodzi dwóch roszczeń – nakazania Tenczynek Dystrybucja S.A. zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej oraz złożenia oświadczenia przez spółkę o tym, że stosowała nieuczciwą praktykę rynkową względem swoich klientów.

Złożenie pozwu przez Rzecznika Finansowego było konieczne z uwagi na brak realizacji przez Tenczynek Dystrybucja S.A wezwania do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej skierowanego do spółki w dniu 16 października 2023 r. Więcej na temat wezwania i wcześniejszych działań Rzecznika Finansowego w sprawie w poprzednim komunikacie.

Zastrzeżenia Rzecznika Finansowego budzi m.in. wykorzystywanie przez Tenczynek Dystrybucja S.A. w komunikacji marketingowej dotyczącej ofert udzielania jej pożyczek w ramach „Buntu Finansowego” określeń typu „crowdfunding pożyczkowy”, „finansowanie społecznościowe”. Te określenia wraz z dokumentami informacyjnymi i opisem ryzyk związanych z inwestowaniem mogą sprawiać wrażenie, że są to usługi finansowania społecznościowego, czyli prowadzone w ramach regulowanego rynku finansowego, na podstawie jasno zakreślonych ram prawnych polskich i unijnych przepisów, pod nadzorem publicznym, a także z systemem szczególnej ochrony praw i interesów inwestorów przez organy państwowe (w tym Rzecznika Finansowego).

Zdaniem Rzecznika Finansowego konieczne jest nie tylko zaniechanie dalszego stosowania przez Tenczynek Dystrybucja S.A. ww. praktyki, ale także skierowanie do konsumentów jasnego i zrozumiałego komunikatu w formie publikacji na stronie internetowej spółki. Działania te mają na celu przywrócenie równowagi informacyjnej, co w efekcie może przełożyć się na podjęcie przez konsumentów odpowiednich działań na drodze reklamacyjnej lub sądowej. Pozew Rzecznika Finansowego został złożony na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, tj. w interesie ogółu konsumentów.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego