Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rzecznik Finansowy żąda wyjaśnień od mBanku w sprawie błędnego zajęcia egzekucyjnego na kwotę 2 mln zł

8 wrzesień 2023

Klient banku na profilu społecznościowym opisał nietypową sytuację związaną ze swoim rachunkiem. Po zalogowaniu się do bankowości internetowej mBanku zauważył na własnym rachunku zajęcie egzekucyjne na kwotę prawie 2 mln zł.

W trakcie wyjaśniania sytuacji przez klienta okazało się, że organ egzekucyjny nie prowadzi postępowania egzekucyjnego wobec klienta. Bank odmówił jednak zwolnienia zajęcia rachunku bankowego i odesłał klienta do Urzędu Skarbowego.

Rzecznik Finansowy po uzyskaniu informacji o powyższym zdarzeniu niezwłocznie skierował pismo do mBanku S.A. z żądaniem udzielenia wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Rzecznik Finansowy uważnie obserwuje działania banków dotyczące zajęć egzekucyjnych. W latach 2021 – 2023 można zaobserwować tendencje wzrostową ilości spraw jakie zgłaszane są w tym zakresie do Rzecznika Finansowego. W 2021 roku do Rzecznika Finansowego wpłynęły 93 wnioski o wszczęcie postępowań interwencyjnych dotyczących postępowań egzekucyjnych, podczas gdy w 2022 roku było ich już 142, zaś przez pierwsze osiem miesięcy 2023 roku zarejestrowano wpływ 80 wniosków dotyczących tej problematyki.

Rzecznik Finansowy z uwagą będzie monitorował dalszy rozwój sytuacji oraz zapewnia, iż będzie podejmował czynności w przypadku naruszenia praw klientów przez podmioty rynku finansowego.

W sytuacji gdy w ocenie klienta dokonane zajęcie na rachunku bankowym jest niesłuszne, Rzecznik Finansowy zaleca w pierwszej kolejności skontaktowanie się z organem egzekucyjnym prowadzącym postępowanie egzekucyjne, celem uzyskania informacji. Należy jednak zauważyć , iż w przypadku egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego organ egzekucyjny zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

Z kolei po uzyskaniu  pozytywnej informacji od organu egzekucyjnego o braku prowadzonego postępowania egzekucyjnego należy skontaktować się z bankiem w celu zwolnienia zajęcia z rachunku bankowego. W przypadku odmowy bezzwłocznego działania ze strony banku, Rzecznik Finansowy informuje, iż należy zgłosić reklamację, w której należy przedstawić swoje zastrzeżenia.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy ze strony Rzecznika Finansowego, w tym zasad składania reklamacji i dalszego postępowania w przypadku jej nieuwzględnienia przez podmiot rynku finansowego znajduje się pod poniższym linkiem:

Jak pomaga Rzecznik Finansowy

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego