Przejdź do treści Wyszukiwarka

Rzecznik Finansowy zawarł ugodę z Santander Bank Polska

30 listopad 2023

Rzecznik Finansowy zawarł ugodę z Santander Bank Polska S.A. w sprawie wszczętej przed Sądem Okręgowym w Warszawie, o sygn. akt I C 592/22, z powództwa Rzecznika Finansowego o zaniechanie przez Bank nieobniżania w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji.

Praktyka Banku, którą w niniejszej sprawie kwestionował Rzecznik Finansowy, polegała m.in. na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji tym konsumentom, którzy dokonali przedterminowej spłaty przed 16 maja 2016 r.

Sprawa została skierowana do mediacji w ramach której strony doszły do porozumienia odnośnie do ugodowego zakończenia sporu.

W ramach ugody Santander potwierdził, że rozlicza i zwraca część prowizji za udzielenie kredytu w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, również konsumentom, którzy dokonali przedterminowej spłaty przed 16 maja 2016 r.,

Rzecznik Finansowy wyraża zadowolenie z zawarcia ugody w tak ważkiej dla klientów banku sprawie. Jednocześnie zapewnia, iż w dalszym ciągu będzie podejmował działania w celu zapobiegnięcia naruszeniom interesów klientów podmiotów rynku finansowego oraz wsparcia w realizacji przysługujących im praw.

Jeśli więc dokonałeś przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego i nie otrzymałeś zwrotu części prowizji możesz złożyć reklamację do Banku. W przypadku, jeśli Bank nie uzna Twoich roszczeń lub też w ogóle nie udzieli odpowiedzi na Twoją reklamację przysługuje Ci prawo do złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o podjęcie działań w Twojej indywidualnej sprawie.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy ze strony Rzecznika Finansowego, w tym zasad składania reklamacji i dalszego postępowania w przypadku jej nieuwzględnienia przez podmiot rynku finansowego znajduje się pod adresem: https://rf.gov.pl/dla-klientow/

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego