Przejdź do treści Wyszukiwarka

Spotkania edukacyjne Rzecznika Finansowego na Dolnym Śląsku

4 kwiecień 2024

W dniach 25-27 marca 2024 r. odbyły się kolejne akcje edukacyjne w ramach cyklu Dni Rzecznika Finansowego, tym razem organizowane we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu – Filią w Jeleniej Górze. Spotkania obejmowały warsztaty dla seniorów, studentów i uczniów szkół średnich, a z ramienia Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym koordynował je dr hab. Robert Kurek, prof. UEW. Ponadto, akcje edukacyjne na Dolnym Śląsku obejmowały także uczestnictwo przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego w II Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej w Legnicy, gdzie Maciej Czapliński (Departament Analiz i Legislacji) 26 marca 2024 r. wygłosił prelekcję poświęconą ochronie klienta rynku finansowego.

W ramach spotkania w Jeleniej Górze dla studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze dzięki wprowadzającemu wystąpieniu dr. hab. Roberta Kurka, prof. UEW, studenci mieli okazję poznać rolę instytucji Rzecznika Finansowego i możliwości pomocy dla klientów podmiotów rynku finansowego, jakie oferuje. Dr Marek Jakubiec i dr Maciej Próchnicki (Departament Edukacji i Komunikacji) przedstawili inicjatywy edukacyjne prowadzone przez Biuro Rzecznika Finansowego, a zastępca dyrektora Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, Sylwia Nowaczyk, przedstawiła szczegóły postępowania interwencyjnego i polubownego, a także kilka praktycznych wskazówek, co można zrobić w przypadku nieautoryzowanych transakcji. Po części wykładowej nastąpiła ożywiona dyskusja.

Podczas spotkania w Kowarach i Bolesławcu przeznaczonego dla Klubu Seniora i członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku prof. Robert Kurek przedstawił instytucję Rzecznika Finansowego oraz formy pomocy, której może udzielić. Sylwia Nowaczyk opowiedziała zgromadzonym, czym jest reklamacja oraz na czym polegają postępowania interwencyjne i polubowne prowadzone przez Rzecznika Finansowego. Marek Jakubiec wyjaśnił natomiast, jak z punktu widzenia prawa spadkowego wygląda możliwość dostępu do rachunków bankowych po osobie zmarłej. Na obu spotkaniach uczestnicy mieli okazję także zadać kilka pytań pracownikom Biura Rzecznika Finansowego.

W środę rano przedstawiciele Rzecznika Finansowego spotkali się z uczniami i nauczycielami z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Prof. Robert Kurek opowiedział, jak działa Rzecznik Finansowy, a Maciej Próchnicki umiejscowił rolę Rzecznika Finansowego w systemie ochrony praw obywatelskich oraz wyjaśnił, jak można złożyć reklamację do podmiotu rynku finansowego i co może zrobić Rzecznik Finansowy, gdy nie zostanie ona uwzględniona. Spotkanie zakończył przygotowany przez zespół Rzecznika Finansowego quiz z nagrodami.

Spotkania edukacyjne na Dolnym Śląsku wpisują się w cykl działań Rzecznika Finansowego z okazji Roku Edukacji Ekonomicznej. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat kolejnych wydarzeń.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego