Przejdź do treści Wyszukiwarka

Spotkania studentów z ekspertami Rzecznika Finansowego

22 maj 2023

18 maja 2023 r. przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego spotkali się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Pracownicy Biura Rzecznika (Joanna Fołtyn, Urszula Szpak, Zdzisław Osada, Jakub Borowski, Mariusz Denisiuk) przybliżyli studentom sposoby i cele działania naszej instytucji.

Pracując na kazusach przygotowanych przez prowadzących, studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat systemu wsparcia, jakie klienci podmiotów rynku finansowego mogą uzyskać od Rzecznika Finansowego, zarówno w obszarze interwencyjnym, jak i poprzez polubowne rozwiązywanie sporów.

Zaprezentowany został też nowy program praktyk studenckich organizowanych w ramach Akademii Rzecznika Finansowego adresowany do studentów prawa.

Równolegle do spotkania w Olsztynie eksperci Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Biura Rzecznika Finansowego zorganizowali spotkanie ze studentami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach konwersatorium „Warsztat pracy prawnika”.

Pracownicy Biura Rzecznika (Paweł Rokosz i Damian Bara) w pierwszej części spotkania opowiedzieli studentom o instytucji Rzecznika Finansowego i jego funkcjonowaniu w systemie ochrony konsumentów, a także o kompetencjach, w jakie wyposażony jest Rzecznik i metodach wsparcia dla klientów podmiotów rynku finansowego. W ramach spotkania uczestnicy poznali specyfikę pracy prawników zatrudnionych w poszczególnych wydziałach Biura Rzecznika Finansowego.

Druga część spotkania została poświęcona w całości pozasądowemu postępowaniu, jakie prowadzone jest przy Rzeczniku Finansowym. Studenci zapoznali się ze specyfiką tego postępowania, regulacjami prawnymi, a także z praktycznymi zaletami postępowania pozasądowego. W tej części spotkania studenci wzięli udział w symulacji posiedzenia mediacyjnego, w ramach której wcielili się w rolę stron postępowania, pełnomocników i mediatora. Po burzliwych, emocjonalnych i pełnych zaangażowania negocjacjach, strony osiągnęły cel symulacji i zawarły korzystną dla wszystkich ugodę.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego