Przejdź do treści Wyszukiwarka

Spotkanie organizacji pozarządowych z Rzecznikiem Finansowym

5 luty 2024

1 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego z przedstawicielami siedmiu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną oraz edukacją konsumentów i klientów podmiotów rynku finansowego:

  • Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu,
  • Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów AQUILA,
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
  • Fundacja LexCultura,
  • Stowarzyszenie Poszkodowanych w Aferze GetBack,
  • Stowarzyszenie Euro-Concret,
  • Federacja Konsumentów,
  • Fundacja Konsumentów.

Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, otwierając spotkanie podkreślił fundamentalną rolę, jaką pełni ombudsman w ochronie praw osób pokrzywdzonych i duże znaczenie dialogu z organizacjami, które działają w celu ochrony konsumentów. Rzecznik zaznaczył, że współpraca z organizacjami pozarządowymi jest kluczowa, gdyż często to one jako pierwsze dostrzegają problemy i nieprawidłowości na rynku finansowym.

W ramach spotkania poruszone zostały aktualne problemy klientów na rynku finansowym oraz wyzwania z jakimi mierzą się organizacje pozarządowe ich wspierające. Uczestnicy rozmawiali o pogłębionej współpracy w obszarze wymiany informacji o nieprawidłowościach oraz wsparci Rzecznika Finansowego w zakresie poradnictwa konsumenckiego i projektach edukacyjnych.

Spotkanie jest ważnym krokiem w kierunku dalszej współpracy między Rzecznikiem a organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy zgodzili się co do potrzeby intensyfikacji wspólnych działań na rzecz ochrony klientów na rynku finansowym, zapowiadając gotowość do organizacji cyklicznych spotkań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za możliwość wymiany doświadczeń i poglądów oraz przedstawienie pomysłów i postulatów w zakresie bardziej efektywnego wspierania klientów.

Jednocześnie zapraszamy pozostałe organizacje pozarządowe, które zajmują się wspieraniem klientów podmiotów rynku finansowego do bezpośredniego kontaktu z Biurem pod adresem sekretariat.dal@rf.gov.pl.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego