Przejdź do treści Wyszukiwarka

Start Akademii Rzecznika Finansowego

2 sierpień 2023

1 sierpnia 2023 r. rozpoczęliśmy pierwszą edycję programu praktyk studenckich Akademia Rzecznika Finansowego. W programie biorą udział przedstawiciele uczelni partnerskich z całej Polski. Uczestników powitali pracownicy Departamentu Edukacji i Komunikacji Biura Rzecznika Finansowego. Wykłady wprowadzające wygłosili dr hab. Marcin Dziurda z Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym oraz dr Michał Ożóg z Biura Rzecznika Finansowego. W pierwszym dniu odbyły się także szkolenia z zakresu BHP, ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji oraz systemu EZD.

Akademia Rzecznika Finansowego to projekt, w ramach którego studenci prawa mają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy na temat mechanizmów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, a także wielu umiejętności praktycznych.

Program zajęć, trwających od 1 do 31 sierpnia 2023 r., obejmuje wykłady i konwersatoria na temat funkcjonowania systemu ochrony klientów rynku finansowego oraz pracę w małych grupach nad konkretnymi sprawami dot. klientów podmiotów rynku finansowego pod opieką specjalistów z Biura Rzecznika Finansowego.

Szkolenia są prowadzone przez pracowników Biura Rzecznika Finansowego, nauczycieli akademickich i ekspertów zewnętrznych. Część praktyczna, rozpoczynająca się 10 sierpnia, obejmować będzie w szczególności: analizowanie spraw, przygotowywanie dokumentacji, dokonywanie wykładni prawa oraz sporządzanie pism procesowych.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego