Przejdź do treści Wyszukiwarka

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie uchwalenia ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej

 • kompetencje RF
 • komunikat RF
 • pożyczka
 • pożyczka lombardowa

W dniu 22 czerwca Prezydent podpisał ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Uchwalone przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 7 stycznia 2024 r. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje zasady wykonywania działalności lombardowej i zabezpiecza konsumentów przed nieuczciwymi praktykami lombardów. Prowadzenie działalności lombardowej będzie wymagało odpowiedniej formy prawnej, wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i będzie podlegać kontroli Inspekcji Handlowej. Co szczególnie istotne, […]

Rzecznik Finansowy składa cztery skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego

 • kompetencje RF
 • kredyty hipoteczne
 • pożyczka
 • sąd najwyższy
 • skarga nadzwyczajna
 • SN

Rzecznik Finansowy składa cztery skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego Rzecznik Finansowy realizując swoje ustawowe kompetencje złożył dzisiaj do Sądu Najwyższego cztery skargi nadzwyczajne. Dotyczą one spraw, w których zdaniem Rzecznika doszło do rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego. Trzy dotyczą klientów banków – kredytobiorców hipotecznych, natomiast jedna dotyczy dłużniczki Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i pożyczki. Nakaz zapłaty nieprzekazany pozwanemu Pierwsza ze złożonych […]

Elektrociepłownia Będzin S.A., podejrzenie insider tradingu – Rzecznik Finansowy podjął działania

 • akcje
 • KNF
 • kompetencje RF
 • nieprawidłowości na rynku

Rzecznik Finansowy powziął informację o możliwych nieprawidłowościach związanych z obrotem akcji Elektrociepłowni Będzin S.A. – działania te mogą nosić znamiona wykorzystania informacji poufnej. Biorąc pod uwagę zakres właściwości Rzecznika Finansowego w odniesieniu do ochrony interesów inwestorów indywidualnych będących klientami podmiotów rynku finansowego Rzecznik Finansowy zwrócił się do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o przedstawienie informacji o działaniach podjętych w sprawie obrotu akcji Elektrociepłowni Będzin S.A. […]

Wyciek danych klientów banków i blokady kart płatniczych – Rzecznik Finansowy podjął działania

 • kompetencje RF
 • nieautoryzowane transakcje
 • wyciek danych

W związku z możliwym wyciekiem danych m.in. klientów banków i związanym z tym zablokowaniem niektórych kart płatniczych, Rzecznik Finansowy skierował pisma do instytucji finansowych w sprawie złożenia wyjaśnień. Działanie Rzecznika ma na celu m.in.: Rzecznik zwraca uwagę, że wszelkiego rodzaju wycieki danych dotyczące podmiotów rynku finansowego stanowią istotne ryzyko dla klientów, w szczególności biorąc pod uwagę liczne przypadki działań związanych z wyłudzeniami środków finansowych wskutek cyberprzestępczości i oszustw z wykorzystaniem […]

Rzecznik Finansowy pisze do KNF i UOKiK w sprawie „Skarbca Palikota”

 • inwestycje
 • KNF
 • kompetencje RF
 • pożyczka
 • UOKiK

Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pismami wskazującymi na szereg wątpliwości dotyczących „Skarbca Palikota”. Rzecznik Finansowy w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m. in. na: – wątpliwości dotyczące tego, czy „Skarbiec Palikota” nie wprowadza inwestorów w błąd, posługując się terminologią charakterystyczną dla finansowania społecznościowego (crowdfunding pożyczkowy), pomimo zastrzeżeń w dokumentacji ofertowej, że pożyczki oferowane w ramach „Skarbca Palikota” […]