Przejdź do treści Wyszukiwarka

Stanowisko Rzecznika Finansowego w sprawie świadczenia usług bankowych i pozabankowych oraz produktów ubezpieczeniowych dla uchodźców z Ukrainy

 • Dla Ukrainy
 • kredyt konsumencki
 • opłaty bankowe
 • pomoc Ukrainie
 • pożyczki
 • rachunki bankowe
 • ubezpieczenia
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia mienia
 • ubezpieczenia szkolne

Rzecznik Finansowy zwrócił się do działających w Polsce banków, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń oraz instytucji zrzeszających z postulatami dobrych praktyk, w związku z napływem do naszego kraju uchodźców z Ukrainy. W swoich wystąpieniach zwrócił uwagę na trudną sytuację bytową, niepewność prawną oraz barierę językową obecnie dwumilionowej i stale rosnącej grupy uchodźców z Ukrainy. – Uchodźcy opuszczający Ukrainę tracą dostęp do aktywów ulokowanych w Ukrainie, często nie mają wystarczających środków do życia. Tym […]

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie klauzuli minimalnego oprocentowania kredytów

 • kredyt
 • kredyt konsumencki
 • opłaty bankowe

Rzecznik Finansowy wystąpił do podmiotów rynku finansowego o wyjaśnienia dotyczące praktyk w zakresie wprowadzania lub podwyższania wysokości minimalnego oprocentowania kredytów lub pożyczek. Mechanizm tzw. klauzuli minimalnego oprocentowania w umowach lub regulaminach kredytu bądź pożyczek zawieranych przez podmioty rynku finansowego z kredytobiorcami/pożyczkobiorcami będącymi osobami fizycznymi,  nie pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu lub pożyczki w związku ze zmianą stopy referencyjnej poniżej ustalonego progu. W konsekwencji, pomimo spadku wysokości […]

Wygórowane opłaty bankowe pod lupą Rzecznika Finansowego

 • opłaty bankowe

Klienci skarżą się do Rzecznika Finansowego na rażąco wysokie opłaty pobierane przez banki. Za dostarczenie historii spłaty czy potwierdzenie spłaty kredytu, bankowcy żądają nawet kilkuset złotych. Rzecznik zawiadomił prezesa UOKIK o takiej praktyce stosowanej przez dwa podmioty. Apeluje do osób, które zostały obciążone takimi opłatami o składanie reklamacji do banków. Jeśli nie zostaną one uznane, można złożyć wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego. Banki zbyt dowolnie ustalają wysokość […]