Przejdź do treści Wyszukiwarka

Analizy Rzecznika Finansowego dotyczące ubezpieczeń rolnych

 • analiza
 • edukacja
 • ubezpieczenia
 • ubezpieczenia rolnicze

Produkcja rolna narażona jest na szereg wszechobecnych, losowych niebezpieczeństw, takich jak kradzieże czy pożary budynków i znajdującego się w nich mienia, ale w szczególności na szkody wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jak huragany, powodzie, gradobicia. W działalności rolnej powszechne jest także wysokie ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, chorób czy śmierci kluczowych osób w gospodarstwie. Nie bez znaczenia pozostają także niebezpieczeństwa natury ekonomicznej, jak znaczący spadek cen, brak popytu i związane […]

Odszkodowania po wichurach w pytaniach i odpowiedziach

 • odszkodowania
 • odszkodowanie
 • ubezpieczenia mienia
 • ubezpieczenia rolnicze

Efektem ekstremalnych zjawisk pogodowych, które w ostatnim czasie nawiedzają nasz kraj, są poważne straty, w tym między innymi uszkodzenia budynków czy mienia ruchomego. Ilość szkód wywołanych zjawiskami atmosferycznymi powoduje wzrost liczby telefonów na dyżurach eksperckich, gdzie poszkodowani poszukują informacji i porady w zakresie przysługujących im praw oraz pomocy w rozwiązaniu pojawiających się na bieżąco problemów w zgłaszaniu powstałych szkód.  Poniżej przypominamy przykładowe, najczęściej pojawiające się w takich sytuacjach […]

Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie dla rolnika. Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną.

 • roszczenia ubezpieczeniowe
 • skarga nadzwyczajna
 • ubezpieczenia mienia
 • ubezpieczenia rolnicze

W wyniku burzy i wywołanego nią pożaru w lipcu 2016 r. rodzina rolnika z południa kraju straciła dom i jeden z budynków gospodarczych. Ubezpieczyciel dwukrotnie odliczył stopień zużycia budynków – najpierw przy zawarciu umowy ubezpieczenia, a następnie obliczając wysokość szkody. W ten sposób – zdaniem Rzecznika Finansowego – zaniżył należną wypłatę. Sądy orzekające w tej sprawie podzieliły zdanie ubezpieczyciela. Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną. Sprawa dotyczy […]

Ubezpieczenia rolnicze do naprawy

 • ubezpieczenia
 • ubezpieczenia rolnicze

Rzecznik Finansowy, prof. Mariusz Jerzy Golecki spotkał się 2 września br. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janem Krzysztofem Ardanowskim. Spotkanie dotyczyło szczegółów współpracy mającej na celu uregulowanie kwestii ubezpieczeń rolniczych. – Problem ubezpieczeń rolniczych ciągnie się od lat. Wciąż poszukujemy lepszych rozwiązań i cieszę się, że aktywnie włączył się w to Rzecznik Finansowy – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Po serii roboczych […]

Rzecznik Finansowy postuluje zmiany w ubezpieczeniach dla rolników

 • ubezpieczenia rolnicze

Po roboczych konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa Rzecznik Finansowy przygotował propozycje zmian w zasadach ubezpieczeń skierowanych do rolników. Celem jest urealnienie ochrony ubezpieczeniowej, żeby wypłacone odszkodowania były realnym wsparciem dla rolników. Rzecznik chce też uszczelnienia przepisów w celu wykluczenia rażących zaniżeń odszkodowań lub nieuzasadnionych odmów ich wypłaty. – W trafiających do nas prośbach o poradę czy wnioskach o interwencję zidentyfikowaliśmy szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi do rolników. Chodzi […]

Rolnicy skarżą się na ubezpieczycieli

 • ubezpieczenia rolnicze

Do Rzecznika Finansowego trafia rocznie ponad 300 wniosków o interwencję, dotyczących ubezpieczeń rolników. Niemal każdego dnia instytucja otrzymuje skargę osoby, która czuje się pokrzywdzona działalnością ubezpieczyciela. Interwencje najczęściej dotyczą nieprawidłowości w dwóch najistotniejszych dla rolników grupach ubezpieczeń: upraw oraz budynków rolnych. Eksperci Biura Rzecznika Finansowego dokonali analizy ponad 2000 takich skarg i proponują uszczegółowienie przepisów, a tym samym bardziej precyzyjne ustalanie wysokości […]