Komentarz do informacji opublikowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/2925 Rzecznik Finansowy informuje, że incydent bezpieczeństwa danych osobowych, o którym mowa w ww. wyroku dotyczył kradzieży sprzętu komputerowego byłego pracownika Biura Rzecznika Finansowego, będącego radcą prawnym, który zakończył współpracę z Biurem w lipcu 2020 r., jeszcze za kadencji poprzedniego Rzecznika, prof. … Dowiedz się więcej