Przejdź do treści Wyszukiwarka

Kolejny korzystny wyrok TSUE dla „frankowiczów” – komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie Getin Noble Bank (sygn. C-531/22)

 • #GNB
 • bank
 • frankowicze
 • kredyt
 • kredyty walutowe
 • TSUE
 • wyrok

W dniu 18 stycznia 2024 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lipca 2022 r., prezentując w wyroku sygn. C-531/22 korzystne stanowisko dla konsumentów, którzy zaciągnęli w banku kredyt indeksowany kursem CHF: Pytanie prejudycjalne z polskiego sądu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w przedstawionych TSUE zagadnieniach zmierzał do rozstrzygnięcia, czy w przypadku gdy niemożliwa […]

Kolejny korzystny wyrok dla konsumentów – komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie Getin Noble Bank (przedawnienie roszczeń restytucyjnych) C-28/22

 • #GNB
 • bank
 • komunikatRF
 • roszczenia bankowe
 • TSUE
 • wyrok

W dniu 14 grudnia 2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w „polskiej” sprawie Getin Noble Bank (przedawnienie roszczeń restytucyjnych), C-28/22, w którym po raz kolejny prokonsumencko wypowiedział się w sporze pomiędzy bankami a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF. TSUE rozstrzygnął w nim pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia 19 listopada 2021 r. Najistotniejsze znaczenie mają w tym wyroku wyjaśnienia […]

Komunikat Rzecznika Finansowego dotyczący wyroku TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie mBank C-140/22

 • bank
 • komunikatRF
 • kredyt
 • kredyty hipoteczne
 • TSUE
 • wyrok

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny prokonsumencko wypowiedział się w sporze pomiędzy bankami a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF. TSUE ocenił, że konsument nie musi składać przed sądem sformalizowanego oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej, a także ma prawo do zwrotu pełnej wartości roszczeń, bez pomniejszenia jej o równowartość odsetek. Trybunał orzekł, że artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. […]

Kolejny korzystny wyrok dla konsumentów – komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie Provident (C-321/22)

 • komunikatRF
 • pożyczka
 • TSUE
 • wyrok

Dziś (23 listopada 2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-321/22, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia pod sygn. akt. I C 993/21. Wyrok TSUE Wyrok jest zasadniczo zbieżny z dotychczasowym stanowiskiem Rzecznika Finansowego. Dzisiejszy wyrok TSUE jest korzystny z punktu widzenia ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, będących konsumentami i zwiększa ich szanse do sądowego podważenia postanowień umów kredytów […]