Wywiad Rzecznika Finansowego dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

15 stycznia 2024 r. ukazał się przygotowany przez EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) raport dotyczący stosowania Dyrektywy 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. W ramach raportu opublikowany został wywiad z Rzecznikiem Finansowym, dr. Bohdanem Pretkielem. Wywiad przedstawia na międzynarodowym forum m.in. rolę polskiego Rzecznika Finansowego … Dowiedz się więcej