Przejdź do treści Wyszukiwarka

Udział przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego w kongresie Impact’24

27 maj 2024

W dniach 15-16 maja podczas kongresu gospodarczo-technologicznego Impact’24 w Poznaniu eksperci Biura Rzecznika Finansowego uczestniczyli w czterech panelach dyskusyjnych dotyczących kluczowych współczesnych problemów, takich jak: bezpieczeństwo cyfrowe, sztuczna inteligencja oraz znaczenie i rola komunikacji. Obecnym na kongresie mediom udzielili również wywiadów o działalności Rzecznika Finansowego prowadzonej w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa.

Pierwszego dnia, w panelu moderowanym przez Biancę Lopes zatytułowanym Przyszłość bezpieczeństwa cyfrowego: Jak instytucje finansowe adaptują się do rosnących zagrożeń wystąpił Zastępca Rzecznika Finansowego – Ziemowit Bagłajewski. W swoim wystąpieniu Rzecznik Bagłajewski zwrócił m. in. uwagę na zagrożenia, jakie niosą ze sobą nieautoryzowane transakcje płatnicze oraz na europejskie i polskie regulacje prawne chroniące konsumentów. Stwierdził, że oszuści finansowi używają obecnie narzędzi sztucznej inteligencji, ale również instytucje finansowe uczą się, jak wykorzystać nowe technologie w walce przeciwko oszustwom. W wywiadzie, udzielonym podczas Impactu stacji TVP World, Ziemowit Bagłajewski mówiąc o zastosowaniu nowych, cyfrowych technologii na rynku finansowym w Polsce, podkreślił również, jak szybko i jak powszechnie Polacy zaadoptowali się do nowych, bezgotówkowych technologii płatniczych – bankowości mobilnej i elektronicznej.

W drugim dniu kongresu w debatach uczestniczyło trzech przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego.

W panelu Human Touch w erze AI wziął udział Krzysztof Rek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Biurze Rzecznika Finansowego, który podkreślił, że powinniśmy pozostawić klientom możliwość wyboru, czy chcą korzystać z AI, czy wolą tradycyjną obsługę przez człowieka. AI oferuje dostępność 24/7, co jest bardzo wygodne, ale nie zastąpi empatii i zdolności do odczuwania emocji, które są istotne dla wielu klientów.

Z kolei w debacie na temat: „PIN i zielony” – zabawnie się zestarzało! O krótkim żywocie innowacji płatniczych w Polsce uczestniczył dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Biura Rzecznika Finansowego, Michał Sas. Mówiąc o innowacyjnych formach płatności, zwrócił uwagę na występowanie co najmniej korelacji między rozwojem technologii płatniczych a wzrostem liczby i wartości nieautoryzowanych transakcji wynikających z przestępstw. Podkreślił w związku z tym, że należy starannie analizować ryzyko każdej wprowadzanej innowacji płatniczej.

Natomiast Katarzyna Kamińska, dyrektor Biura Prezydialnego Biura Rzecznika Finansowego, uczestnicząc w dyskusji o Znaczeniu komunikacji w relacjach międzypłciowych – Jak słuchanie i wzajemne zrozumienie mogą prowadzić do harmonijnych relacji, podkreślała znaczenie mediacji i polubownego rozwiązywania sporów zarówno wewnątrz instytucji, jak i w pomocy klientom podmiotów rynku finansowego. Katarzyna Kamińska udzieliła również wywiadu magazynowi „Elle” o znaczeniu działalności Rzecznika Finansowego w edukacji społeczeństwa i wsparciu udzielanym osobom będącym w sporach z podmiotami rynku finansowego pt. Poziom zaufania Polaków do instytucji finansowych stale rośnie.

Podczas kongresu redaktor portalu 300Gospodarka – Emilia Derewienko przeprowadziła także wywiad z Maciejem Sawą z Departamentu Edukacji i Komunikacji na temat edukacji finansowej w Polsce oraz działań Rzecznika Finansowego w tym obszarze. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim inicjatywy, jaką jest Akademia Rzecznika Finansowego, czyli innowacyjny system praktyk studenckich.

Rzecznik Finansowy był partnerem merytorycznym tegorocznego wydarzenia.

Zapis poszczególnych debat z udziałem przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego:

Szczegółowa agenda kongresu: https://impactcee.com/impact/2024/pl/agenda2/

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego