Przejdź do treści Wyszukiwarka

Udział Rzecznika Finansowego w seminarium „Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji” na Uniwersytecie Gdańskim

22 kwiecień 2024

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Rzecznik Finansowy – dr Bohdan Pretkiel oraz dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji – Michał Sas, wzięli udział w seminarium „Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji”, zorganizowanym przez Uniwersytet Gdański. Celem wydarzenia było przedyskutowanie istotnych z perspektywy społecznej zagadnień, jakie wiążą się z dynamicznym rozwojem algorytmów AI oraz coraz szerszego pola ich zastosowań w różnych dziedzinach.

Uczestnicy wydarzenia zostali wprowadzeni w tematykę przez Panią dr hab. Małgorzatę Balwicką-Szczyrbę, prof. UG, Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz Pana dr. hab. Aleksandra Kubickiego, prof. UG, pełnomocnika Rektora ds. transformacji cyfrowej, Prodziekana ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Pierwszy referat „Chat GPT a etyka urzędnicza” wygłosił dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD). Zwrócił on uwagę na zagadnienia, jakie wiążą się z wykorzystaniem w administracji publicznej generatorów tekstów – dużych modeli językowych, opartych o mechanizm uczenia maszynowego, na przykładzie ChatGPT. Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, przedstawił wystąpienie „Sztuczna inteligencja a proces sądowy”, w trakcie którego omówił możliwe obszary zastosowania narzędzi opartych o algorytmy AI w procesie sądowym, zwracając w szczególności uwagę na wiążące się z tym kontrowersje. Odwołał się również do doświadczeń instytucji Rzecznika w tym zakresie. Michał Sas w ramach prelekcji „Wyjaśnialność decyzji algorytmów w sektorze finansowym. Postulaty de lege ferenda” zwrócił uwagę na zmiany, jakie zostaną wprowadzone przez AI Act, skupiając się na problematyce wyjaśnialności decyzji zautomatyzowanych w kontekście prawa bankowego i ubezpieczeniowego.
Ostatnie wystąpienie podczas seminarium „Lekarz AI – sztuczna inteligencja w zastosowaniach medycznych” zostało przedstawione przez prof. dr hab. inż. Jacka Rumińskiego z Katedry Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Po wykładach miała miejsce ożywiona dyskusja, podczas której szczególna uwaga została poświęcona zagrożeniom, jakie łączą się z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji, a także postulatom de lege ferenda, nakierowanym na ograniczenie ryzyk związanych z coraz szerszym zastosowaniem algorytmów AI w różnych dziedzinach życia, w szczególności w obszarze relacji między podmiotami rynku finansowego a konsumentami.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego