Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy przekazuje informację do UOKiK o możliwych nieprawidłowościach

3 sierpień 2022

Rzecznik Finansowy realizując zobowiązanie do monitorowania działań Banków w związku z wejściem w życie ustawy wprowadzającej „wakacje kredytowe” wnikliwie analizuje informacje uzyskane od klientów dotyczące możliwych trudności z uzyskaniem zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

Biuro Rzecznika Finansowego od dnia 28.07.2022 zarejestrowało blisko 600 spraw zgłoszonych przez klientów, w których wskazywano m.in. na potencjalne działania Banków, które można traktować jako sprzeczne z przedmiotową ustawą. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej Rzecznik Finansowy nie posiada dostatecznych danych pozwalających na pełną oceną działań banków w tych sprawach, gdyż ewentualne wnioski do Rzecznika w sprawie odmowy udzielenia „wakacji kredytowych” najprawdopodobniej wpłyną do Biura Rzecznika Finansowego dopiero po wyczerpaniu przez klientów procedury reklamacyjnej w danym banku.

Realizując ustawowe zadania ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, Rzecznik Finansowy poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o dostrzeżonych możliwych nieprawidłowościach banków-kredytodawców w zakresie związanym z realizacją obowiązków nałożonych na te podmioty oraz zwrócił się o zbadanie sprawy przez Prezesa UOKiK, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostrzeżone dzięki informacjom od klientów praktyki 13 banków, które mogą być odczytywane jako niezgodne przede wszystkim z treścią art. 73 ustawy.

W celu ułatwienia Klientom realizacji ich nowych uprawnień, w Biurze Rzecznika Finansowego została m.in. uruchomiona dedykowana infolinia, poprzez którą każdy zainteresowany może zgłosić problem z realizacją przez banki wniosków o „wakacje kredytowe”. Przygotowany został również poradnik w sprawie wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który pomaga klientom uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tych obszarów.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego