Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej

29 marzec 2021

Rada Edukacji Finansowej podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości wyróżniła inicjatywy edukacyjne za ich wpływ na rozwój kompetencji finansowych Polaków. Uhonorowano projekty “Małe Miasto Staszów” oraz “Produkcik 2020”.

Rada Edukacji Finansowej składa się z przedstawicieli 10 instytucji – Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Rzecznika Finansowego i Ministerstwa Finansów. Jej członkowie wyróżnili dwie inicjatywy edukacyjne, które ich zdaniem szczególnie przyczyniają się do rozwijania kompetencji finansowych w społeczeństwie. To projekt „Małe Miasto Staszów” i konkurs PRODUKCIK 2020. Uczą one poprzez praktykę i pomagają zdobywać doświadczenie w świecie finansów.

„Małe Miasto Staszów”

Projekt został zrealizowany przez Fundację Nowa Przestrzeń Sztuki w ramach III edycji konkursu grantowego Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Uczy dzieci zarządzania budżetem osobistym. Więcej informacji na temat inicjatywy znajdziemy na stronie:

https://www.fundacja.bgk.pl/male-miasto-staszow-nagrodzone/

PRODUKCIK 2020

Drugą wyróżnioną inicjatywą jest „Konkurs na najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2020”, zorganizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Konkurs pozwala młodzieży szkolnej sprawdzić się w zarządzaniu własną firmą. Więcej informacji na stronach inicjatywy:

 https://miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl/

Wszystkim zaangażowanym w prace wyróżnionych inicjatyw składamy serdeczne gratulacje.

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej

Podczas ubiegłotygodniowego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości Renata Oszast, przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej (reprezentująca Ministerstwo Finansów) poinformowała, że rozpoczęły się prace nad opracowaniem Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

Dzięki uzyskanemu wsparciu z Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej dokument powstanie we współpracy z OECD – światowym liderem edukacji finansowej. W prace nad Strategią zostanie zaangażowane szerokie grono interesariuszy krajowych.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego