Przejdź do treści Wyszukiwarka

Zaproszenie na konferencję: „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE – 20.05.2024 r.

14 maj 2024

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Rzecznika Finansowego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Naczelną Radę Adwokacką.

Celem konferencji będzie omówienie sytuacji prawnej stron sporów w obszarze kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych do waluty obcej w świetle bieżącego orzecznictwa TSUE oraz spraw z krajowej wokandy.

Wśród prelegentów i prelegentek znajdą się ludzie świata nauki, instytucji publicznych, wymiaru sprawiedliwości, organizacji konsumenckich oraz podmiotów rynku finansowego

Forma: stacjonarna z transmisją online

Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa

Agenda konferencji

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji

10.10 – 11.40 Panel 1: Przedawnienie roszczeń z umowy kredytu w świetle orzecznictwa TSUE – kluczowe aspekty i perspektywy (wystąpienia oraz dyskusja)

Moderator: r. pr. Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, Biuro Rzecznika Finansowego

Prelegenci:

 • dr Anna Dombska „Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń banku o zwrot kwoty wypłaconej tytułem kwoty kapitału”
 • dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska „Przedawnienie roszczeń konsumentów”
 • sędzia Magdalena El-Hagin „Przedawnienia roszczeń z umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej w świetle orzecznictwa TSUE”
 • adw. Wiktor Budzewski „Ochrona konsumenta, ale tylko tego aktywnego”

11.50 – 13.20 Panel 2: Dopuszczalność stwierdzenia nieważności umowy i zastępowalność powstałych luk w umowie na tle poglądów judykatury TSUE (wystąpienia oraz dyskusja)

Moderator: r.pr. Dawid Rapkiewicz, Biuro Rzecznika Finansowego   

Prelegenci:

 • dr Krzysztof Pacuła „Szczególnie niekorzystne konsekwencje” i zastępowalność luk powstałych w umowie”
 • dr Ewa Skibińska „Kilka uwag o obowiązkach sądu krajowego orzekającego w sprawach dotyczących umów kredytu w świetle orzecznictwa TSUE”
 • dr hab. prof. UWr Edyta Rutkowska-Tomaszewska „O naturze i istocie sankcji za stosowanie klauzul abuzywnych jako sankcji prawa konsumenckiego i jej dalszych skutkach (w świetle orzecznictwa TSUE i SN)”
 • dr Piotr Frątczak „Przewalutowanie” kwoty kredytu i nieważność umowy kredytu jako sankcja niezwiązania konsumenta na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13”

14.00 – 15.30 Panel 3: Niedozwolone postanowienia umowne a orzecznictwo TSUE (wystąpienia oraz dyskusja)

Moderator: dr Ewa Skibińska, Biuro Rzecznika Finansowego

Prelegenci:

 • Ewa Biernat „Główne założenia dyrektywy Rady 93/13/EWG i ich zastosowanie w kontekście sporów dotyczących kredytów „walutowych” na podstawie orzecznictwa TSUE”
 • sędzia Rafał Cebula „Aksjologiczne podstawy ocen niedozwolonych postanowień umownych w orzecznictwie TSUE (w sprawach konsumenckich)”
 • dr hab. prof. ALK Krzysztof Kalicki „Ekonomista do przyjaciół urzędników i prawników”
 • dr hab. prof. UW Marcin Dziurda „Wymagania TSUE co do ukształtowania postępowań sądowych w sprawach z udziałem konsumentów”

15.30 – 16.00 Dyskusja i zamknięcie konferencji

Zachęcamy do rejestracji online oraz do odwiedzenia strony internetowej Konferencji.

Uwaga: osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu w formie stacjonarnej mogą dokonywać rejestracji do 15 maja 2024 r. do końca dnia.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego