Ubezpieczenia szkolne dla dzieci i młodzieży – pytania i odpowiedzi.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Rzecznik Finansowy przygotował materiał dotyczący ubezpieczeń szkolnych dla dzieci i młodzieży. Publikacja przybliża szczegóły dotyczące grupowych ubezpieczeniach szkolnych oraz polis indywidulanych. Materiał obejmuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas dyżurów eksperckich w Biurze Rzecznika Finsowego. Zachęcamy do lektury: Ubezpieczenia szkolne – pytania i odpowiedzi – Rzecznik Finansowy (rf.gov.pl)

Wakacje kredytowe. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Rzecznik Finansowy przygotował publikację dotyczącą wakacji kredytowych. Materiał obejmuje zagadnienia najczęściej poruszane w pytaniach kierowanych do ekspertów Biura Rzecznika Finansowego. Mamy nadzieję, że przygotowane opracowanie przybliży stosowanie w praktyce przepisów dotyczących wakacji kredytowych. Zachęcamy do lektury: Pytania i odpowiedzi dotyczące wakacji kredytowych. – Rzecznik Finansowy (rf.gov.pl) Dodatkowo informujemy, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów ukazało … Czytaj dalej

Wniosek Rzecznika Finansowego o uchwałę Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel w dniu 30 sierpnia 2022 r. wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa w zakresie dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń. Podniesiona we wniosku … Czytaj dalej

Rzecznik Finansowy dla poszkodowanych. Odszkodowania po powodziach i podtopieniach.

Rzecznik Finansowy przygotował publikację dotyczącą kwestii odszkodowań po powodziach i podtopieniach. W wyniku coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych a wraz z nimi szkód i strat wywołanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi (m.in. ulewne deszcze, które powodują lokalne powodzie i podtopienia) coraz więcej poszkodowanych poszukuje informacji i porad w zakresie przysługującym im praw oraz pomocy w rozwiązaniu problemów … Czytaj dalej

Ważne! Chwilowa awaria telefonów.

Szanowni Państwo, informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych w dniu 24.08.2022 doszło do awarii łącza telefonicznego. Mogą występować chwilowe problemy techniczne z połączeniem z ekspertami dyżurującymi w ramach infolinii poradniczej. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem porady@rf.gov.pl. Trwają intensywne prace nad usunięciem awarii.

Wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy zwrócił się do trzech banków o pilną odpowiedź w zakresie przekazanej listy zastrzeżeń.

Ze względu na wejście w dniu 29 lipca br. w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488, zwaną dalej: ustawą), Rzecznik Finansowy w ramach monitoringu sposobu realizacji ustawy przez kredytodawców dokonał analizy dotychczas uzyskanych od klientów informacji. Z … Czytaj dalej

Rzecznik Finansowy przekazał informacje do UOKiK o możliwych nieprawidłowościach związanych z wakacjami kredytowymi.

Od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488, zwaną dalej: ustawą) wprowadzającej tzw. „wakacje kredytowe”, Rzecznik Finansowy w ramach monitoringu sposobu realizacji tej ustawy przez kredytodawców analizuje informacje uzyskane od klientów banków dotyczące możliwych trudności związanych z uzyskaniem zawieszenia … Czytaj dalej

Aktualizacja dotycząca informacji związanej z przygotowanym wzorem wniosku o wakacje kredytowe.

Aktualizując poprzedni komunikat dotyczący wzoru wniosku o udzielenie odroczenia spłaty rat kredytu hipotecznego, potocznie nazywanych wakacjami kredytowym, Rzecznik finansowy przypomina,  że zgodnie z art. 73. 5. ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488 dalej: ustawa o wakacjach kredytowych),  wniosek może zostać złożony … Czytaj dalej

Wakacje kredytowe. Wzór wniosku przygotowany przez Rzecznika Finansowego.

W związku z odnotowaniem wielu nieprawidłowości przy składaniu wniosków o udzielenie odroczenia spłaty rat kredytu hipotecznego, potocznie nazywanych wakacjami kredytowymi, Rzecznik Finansowy informuje, że zgodnie z art. 73. 5. ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488 dalej: ustawa o wakacjach kredytowych), wniosek … Czytaj dalej

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości Idea Bank S.A.

Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. posiadających wierzytelności względem Idea Bank S.A., iż postanowieniem z dnia 26 lipca 2022 r., wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika – Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/109/2022 (dalej: postanowienie), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy postanowił ogłosić upadłość dłużnika … Czytaj dalej