Przejdź do treści Wyszukiwarka

Działania edukacyjne Rzecznika Finansowego z okazji Światowego Dnia Konsumenta

19 marzec 2024

Dnia 15 marca 2024 r. miał miejsce Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji Rzecznik Finansowy zorganizował 3 webinaria.

Aleksandra Dunajewska-Jurkowska przedstawiła prezentację na temat: Efektywnie polubownie, czyli o postępowaniu pozasądowym przed Rzecznikiem Finansowym.

Podczas webinarium słuchacze zostali zapoznani z regulacjami dotyczącymi pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym oraz zaletami takiego rozwiązania. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia istoty i zasad obowiązujących w postępowaniu pozasądowym, kwestie przebiegu postępowania oraz różnic między postępowaniem pozasądowym a postępowaniem interwencyjnym, przeprowadzanym przez Rzecznika.

Paulina Tronowska poruszyła temat sankcji kredytu darmowego

W czasie webinarium szczegółowo omówione zostało uprawnienie do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, oparte na art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przedstawiono również to zagadnie w odniesieniu do regulacji UE oraz aktualnego orzecznictwa. Spotkanie zostało skierowane przede wszystkim do organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsument, jak również wszystkich zainteresowanych prawami kredytobiorców.

Prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, przewodnicząca Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego przeprowadziła webinar zatytułowany Uprawnienie kredytobiorcy konsumenta do przedterminowej spłaty i dalsze jego skutki. 

Podczas webinarium omówiono uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu na podstawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawie o kredycie konsumenckim i związane z nim uprawnienie do proporcjonalnego obniżenia całkowitego kosztu kredytu, jak i również dopuszczalność pobierania prowizji i kształtowania jej wysokości w przypadku skorzystania przez konsumenta kredytobiorcy z tego uprawnienia. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział. W przypadku zainteresowania tematyką omawianych zagadnień, zachęcamy do zapoznania się materiałami zamieszczonymi tutaj.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego