Przejdź do treści Wyszukiwarka

Fundusz Edukacji Finansowej

Działalność Funduszu Edukacji Finansowej ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w kontekście podejmowania decyzji finansowych, w tym decyzji inwestycyjnych.

Środki zgromadzone w Funduszu przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie edukacji finansowej.

Kierunki realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu wyznacza Rada Edukacji Finansowej.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. instytucji finansowych.